Boshlang‘ich matematika

I bob: sanoq

 • 1. Kichik sonlarni sanash
  |
 • 2. Tartib bilan sanash
 • 3. Sonlar setkasi
 • 4. 0 va 120 oraligʻida tushirib qoldirilgan sonlar
 • 5. 10 tadan sanash
 • 6. Rasmdagi narsalarni sanash
 • 7. Narsalarni sanash 1
 • 8. Narsalarni sanash 2
 • 9. Narsalarning sonini taqqoslash
 • 10. Son oʻqida sonlarni taqqoslash
 • 11. Kategoriya boʻyicha sanash

II bob: qoʻshish va ayirishga kirish

 • 12. Qoʻshish bilan tanishuv
 • 13. Ayirish bilan tanishuv
 • 14. 5 sonini hosil qilish
 • 15. Kataklarni toʻldirish orqali 10 sonini hosil qilish
 • 16. 10 gacha qoʻshish
 • 17. Qoʻshish va ayirish: meva boʻlagi
 • 18. 10 ichida qoʻshish va ayirish
 • 19. Qoʻshish va ayirishning bog‘liqligi
 • 20. 10 ichida qoʻshish: masala
 • 21. 10 ichida ayirish: masala

III bob: sonning tarkibi (oʻnliklar va yuzliklar)

 • 22. 19 gacha boʻlgan sonlarni 10 orqali hosil qilish
 • 23. 10 dan 19 gacha boʻlgan sonlar: maymunchalar
 • 24. Xona birliklari bilan tanishuv
 • 25. Xona birliklariga misol: 25
 • 26. Xona birliklariga misol: 42
 • 27. Katta va kichik belgilari
 • 28. Butun sonlarni taqqoslash

IV bob: 20 ning ichida qoʻshish va ayirish

 • 29. 7 ni 6 ga qoʻshish
 • 30. 8 ga 7 ni qoʻshish
 • 31. 5 + 3 + 6 ni yechish
 • 32. 14 dan 6 ni ayirish
 • 33. Tenglik belgisi
 • 34. Qoʻshish va ayirish: super qahramonlar
 • 35. Qoʻshish va ayirish: gorillalar
 • 36. Taqqoslash boʻyicha masala: marmar toshchalar
 • 37. Taqqoslash boʻyicha masala: roli-poli oʻyini
 • 38. Takroriy qoʻshish: soch turmagi

V bob: 100 ning ichida qoʻshish va ayirish

 • 39. 1 va 10 ni qoʻshish
 • 40. O‘nliklarni qoʻshishda xona birliklari
 • 41. Birliklarni qoʻshishda xona birliklari
 • 42. 1 va 10 ni ayirish
 • 43. Xona birliklaridan foydalanib birliklarni ayirish
 • 44. Xona birliklaridan foydalanib oʻnliklarni ayirish
 • 45. 2 xonali sonlarni qoʻshish (1-qism)
 • 46. 2 xonali sonlarni qoʻshish (2-qism)
 • 47. 2 xonali sonlarni qoʻshish: misol
 • 48. 1 xonali sonlarni qoʻshish uchun xona birliklariga ajratish
 • 49. Oʻnliklar guruhi yordamida qoʻshish
 • 50. 2 xonali sonlarni xona birliklariga ajratmasdan ayirish (1-qism)
 • 51. 2 xonali sonlarni xona birliklariga ajratmasdan ayirish (2-qism)
 • 52. 1 xonali sonni xona birliklariga ajratish orqali ayirish
 • 53. 53 + 17 ni oʻnliklarga ajratish yoʻli bilan topish
 • 54. 2 xonali sonlarni qoʻshish usullari
 • 55. Sonlar oʻqi yordamida qoʻshish va ayirish
 • 56. Xona birliklariga ajratish orqali qoʻshish
 • 57. 2 xonali sonlarni ayirish (1-qism)
 • 58. Xona birliklariga ajratish orqali ayirish
 • 59. Sonlar oʻqi yordamida qoʻshish va ayirish: masala
 • 60. Ayirishga oid masala: tennis koptogi
 • 61. Qoʻshishga oid masala: otlar
 • 62. Ayirishga oid masala: qor
 • 63. Ayirishga oid masala: qalamlar
 • 64. Ayirishga oid masala: basketbol
 • 65. Qoʻshishga oid masala: dengiz yulduzi
 • 66. Qoʻshishga oid masala: dog‘lar
 • 67. 5 tadan oʻtib sanash
 • 68. 10 tadan sanash
 • 69. 100 tadan oʻtib sanash
 • 70. Qoʻshish va ayirishda tushirib qoldirilgan sonlar

VI bob: 1000 ning ichida qoʻshish va ayirish

 • 71. 10 yoki 100 ni qoʻshish
 • 72. 1 liklar, 10 liklar va 100 liklarni qoʻshish
 • 73. 3 xonali sonlarni qoʻshish
 • 74. 1, 10 yoki 100 ni ayirish
 • 75. 1 liklar, 10 liklar va 100 liklarni ayirish
 • 76. 3 xonali sonlarni ayirish
 • 77. 3 xonali sonlarni qoʻshish: misol
 • 78. 3 xonali sonlarni og‘zaki qoʻshish
 • 79. 10 va 100 lar toʻplami orqali qoʻshish
 • 80. Sonlar oʻqi yordamida qoʻshish va ayirish

VII bob: oʻlchov va maʼlumotlar

 • 81. Uzunlik boʻyicha ketma-ket joylashtirish
 • 82. Uzunlikni oʻlchash (2-qism)
 • 83. Uzunlikni har xil birliklar bilan oʻlchash
 • 84. Uzunliklarni taqqoslash
 • 85. Uzunlikni hisoblash
 • 86. Uzunlikka doir masala
 • 87. Uzunlikni hisoblash: oltin haykal
 • 88. Rasmli grafiklar
 • 89. Piktogramma va chiziqli grafiklar tuzish
 • 90. Gistogrammalarni oʻqish: suyakchalar
 • 91. Gistogrammalarni oʻqish: mototsikllar
 • 92. Piktogramma va gistogrammalar tuzish (1-qism)
 • 93. Chiziqli grafiklar bilan tanishuv
 • 94. Belgili soatda vaqtni aniqlash
 • 95. Belgisiz soatda vaqtni aniqlash
 • 96. Pul sanash
 • 97. Tanga sanash

VIII: geometriya

 • 98. Farruh amakining shakllar kolleksiyasi
 • 99. Shakllarni aniqlash
 • 100. Shakllarni hosil qilish
 • 101. Yarim va chorak
 • 102. Aylana va toʻrtburchakning teng boʻlaklari

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33