Chiziqli algebra

I bob: vektorlar va fazolar

 • 1. Vektorlar mavzusiga kirish
 • 2. Haqiqiy koordinatalar fazosi
 • 3. Vektorlarni algebraik va grafik usulda qoʻshish
 • 4. Vektorni skalyarga koʻpaytirish
 • 5. Vektorlarga doir misollar
 • 6. Birlik vektorlar haqida
 • 7. Chiziqlarning parametrik ifodasi
 • 8. Chiziqli kombinatsiyalar va chiziqli qobiq
 • 9. Chiziqli erkli vektorlar haqida
 • 10. Chiziqli erkli vektorlar. Batafsil
 • 11. Chiziqli qobiq va chiziqli erkli vektorlar. Misol
 • 12. Chiziqli qism fazolar
 • 13. Chiziqli qism fazoning bazisi
 • 14. Vektorlarning skalyar koʻpaytmasi va vektor uzunligi
 • 15. Vektorlarning skalyar koʻpaytmasi xossalarini isbotlash
 • 16. Koshi-Bunyakovskiy-Shvarts tengsizligining isboti
 • 17. Vektorlar uchun uchburchak tengsizligi
 • 18. Vektorlar orasidagi burchakni aniqlash
 • 19. R3 da tekislikni nuqta va normal vektor orqali ifodalash
 • 20. Vektor koʻpaytma mavzusiga kirish
 • 21. Isbot: vektor koʻpaytma va burchak sinusi oʻrtasidagi bogʻlanish
 • 22. Vektorlarning skalyar va vektor koʻpaytmalarini taqqoslash/intuitsiya
 • 23. Koʻpaytmani uchta vektor uchun umumlashtirish (majburiy emas)
 • 24. Tekislik tenglamasidan normal vektorni topish
 • 25. Nuqtadan tekislikkacha masofa
 • 26. Tekisliklar orasidagi masofa
 • 27. Matritsaning uchburchaksimon shakli yordamida 4 oʻzgaruvchili va 3 tenglik qatnashgan tenglamalar sistemasini yechish
 • 28. Chiziqli tenglamalar sistemasini matritsa yordamida yechish
 • 29. Tenglamalar sistemasi yechimga ega emasligini koʻrsatish uchun matritsaning uchburchaksimon shaklidan foydalanish
 • 30. Matritsa vektor koʻpaytmalari
 • 31. Matritsaning nol fazosi. Kirish
 • 32. Nol fazo 2: matritsaning nol fazosini hisoblash
 • 33. Nol fazo 3: chiziqli erklilik bogʻliqligi
 • 34. Matritsa ustunlari fazosi
 • 35. Matritsaning nol fazosi va ustunlari fazosi bazisi
 • 36. R3 da matritsa ustunlari fazosini tekislik sifatida tasvirlash
 • 37. Isbot: ixtiyoriy qism fazo bazisi bir xil sondagi elementlarga ega
 • 38. Nol fazoning oʻlchami
 • 39. Matritsaning ustunlari fazosining oʻlchami yoki rang
 • 40. Bazis ustunlar va bosh ustunlar oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻrsatish
 • 41. Matritsa C(A) chiziqli qobigʻida bazisni tashkil etadigan vektorlarni koʻrsatish

II bob: matritsaviy almashtirishlar

 • 42. Funksiyalar haqida qatʼiy tushunchalar
 • 43. Vektor almashtirishlar
 • 44. Chiziqli almashtirishlar
 • 45. Matritsa koʻpaytmalari chiziqli almashtirishlar sifatida
 • 46. Chiziqli almashtirishlar matritsalar koʻpaytmalari sifatida
 • 47. Qism toʻplamning almashtirishdagi obrazi
 • 48. Matritsaning vektor koʻpaytmalari chiziqli almashtirishlar sifatida
 • 49. Toʻplamning proobrazi
 • 50. Proobraz va yadro. Misol
 • 51. Chiziqli almashtirishlarning yigʻindisi va skalyarga koʻpaytmasi
 • 52. Matritsalarni qoʻshish va skalyarga koʻpaytirish
 • 53. Chiziqli almashtirishlarga doir misollar: yuqoriga koʻtarish va burish
 • 54. Chiziqli almashtirishlarga misollar: R2 da burishlar
 • 55. R3 da x oʻqi atrofida burish
 • 56. Birlik vektorlar
 • 57. Proyeksiyalar haqida
 • 58. Toʻgʻri chiziqqa proyeksiyani matritsalar koʻpaytmasi orqali ifodalash
 • 59. Chiziqli almashtirishlarning kompozitsiyalari (1-qism)
 • 60. Chiziqli almashtirishlarning kompozitsiyalari (2-qism)
 • 61. Matritsalar koʻpaytmasiga oid misollar
 • 62. Matritsalar koʻpaytmasining assotsiativligi
 • 63. Matritsalar koʻpaytmalarining taqsimot xossasi
 • 64. Teskari funksiya haqida
 • 65. Isbot: teskarilanuvchanlikdan f(x)=y tenglama yagona yechimga egaligi kelib chiqadi
 • 66. Suryektiv (ustiga) va inyektiv (bir qiymatli) funksiyalar
 • 67. Funksiyaning teskarilanuvchanligining biyektiv va suryektiv boʻlishiga bogʻliqligi
 • 68. Almashtirish suryektivligini aniqlash
 • 69. Ax=b ning yechimlar toʻplamini oʻrganish
 • 70. Matritsa inyektiv boʻlishining sharti
 • 71. Teskarilanuvchanlik shartlarini soddalashtirish
 • 72. Teskari almashtirish chiziqli ekanligini koʻrsatish
 • 73. Teskarilarni aniqlash uchun usul hosil qilish
 • 74. Matritsaning teskarisini topishga oid misol
 • 75. 2x2 oʻlchamli matritsaning teskarisi uchun formula
 • 76. 3 x 3 oʻlchamli determinant
 • 77. n x n oʻlchamli determinant
 • 78. Boshqa satrlar/ustunlar boʻyicha determinantlar
 • 79. Determinant uchun Sarryus qoidasi
 • 80. Satri skalyarga koʻpaytirilganda determinant qiymati
 • 81. Satrlar qoʻshilganda determinant qiymati
 • 82. Bir xil satrlarga ega determinant qiymati
 • 83. Satrlar ustida amallaridan keyin determinant qiymati
 • 84. Yuqori uchuburchakli determinant
 • 85. Soddaroq 4x4 oʻlchamdagi determinant
 • 86. Determinant va parallelogramm yuzi
 • 87. Determinant oʻxshashlik koeffitsiyenti sifatida
 • 88. Matritsaning transponirlangani
 • 89. Transponirlangan matritsa determinanti
 • 90. Matritsalar koʻpaytmasining transponirlangani
 • 91. Matritsalar yigʻindisi va teskari matritsaning transponirlangani
 • 92. Vektorning transponirlangani
 • 93. Matritsa satrlari fazosi va chap nol fazosi
 • 94. Matritsaning chap nol fazosini va satrlar fazosini tasvirlash
 • 95. rang(a) = rang(a ning transponirlangani)
 • 96. (A transponirlangani) x A koʻpaytma teskarilanuvchi ekanligini isbotlash

III bob: boshqa koordinatalar sistemalari (bazislar)

 • 97. Ortogonal toʻldiruvchilar
 • 98. dim(v) + dim(v ning ortogonal toʻldiruvchisi) = n
 • 99. Vektorlarni rn da qism fazosining vektorlari yordamida ifodalash
 • 100. Ortogonal toʻldiruvchining ortogonal toʻldiruvchisi
 • 101. Nol fazosining ortogonal toʻldiruvchisi
 • 102. Ax = b satrlar fazosida yagona yechimga ega
 • 103. Ax = b satrlar fazosida yechimga oid misol
 • 104. Qism fazolarga proyeksiyalar
 • 105. Tekislikka proyeksiyani tasvirlash
 • 106. Qism fazoga proyeksiya chiziqli almashtirish boʻladi
 • 107. Qism fazoga proyeksiya matritsasi. Misol
 • 108. Proyeksiya matritsasiga boshqa bir misol
 • 109. Qism fazoga proyeksiya eng yaqin vektor boʻladi
 • 110. Eng kichik kvadratlar usuli yordamida yaqinlashtirish
 • 111. Eng kichik kvadratlar usuliga oid misol
 • 112. Eng kichik kvadratlar usuliga oid boshqa misol
 • 113. Bazisga nisbatan koordinatalar
 • 114. Bazis matritsaning oʻzgarishi
 • 115. Bazis matritsani almashtirish
 • 116. Bazisga nisbatan almashtirish matritsasi
 • 117. Bazis oʻzgarganda chiziqli almashtirish matritsasiga doir misol
 • 118. Bazis oʻzgarganda chiziqli almashtirish matritsasiga doir misol (2-qism)
 • 119. Almashtirish matritsasini topishda yordam berish uchun koordinatalar sistemasini oʻzgartirish
 • 120. Ortonormal bazis haqida
 • 121. Ortonormal bazisga nisbatan koordinatalar
 • 122. Ortonormal bazis bilan qism fazolarga proyeksiyalar
 • 123. Ortonormal bazis bilan qism fazolarga proyeksiyalarni topishga oid misol
 • 124. Almashtirish matritsasini topishda ortogonal matritsasidan foydalanishga doir misol
 • 125. Ortogonal matritsalar burchak va uzunliklarni saqlab qoladi
 • 126. Gram-Shmidt jarayoni
 • 127. Gram-Shmidt jarayoniga oid misol
 • 128. 3 ta bazis vektorlar bilan Gram-Shmidt jarayoniga misol
 • 129. Xos son va xos vektorlar haqida
 • 130. Xos sonlarni aniqlaydigan formula isboti
 • 131. 2x2 oʻlchamli matritsa xos sonlarini topishga oid misol
 • 132. Xos vektorlar va xos fazolarni topishga oid misol
 • 133. 3x3 oʻlchamli matritsaning xos sonlari
 • 134. 3x3 oʻlchamli matritsa uchun xos vektorlar va xos fazolar
 • 135. Xos bazis qulay koordinatalar sistemasini hosil qilishini koʻrsatish

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33