Differensial tenglamalar

I bob: birinchi tartibli differensial tenglamalar

 • 1. Differensial tenglamalarga kirish
 • 2. Differensial tenglamani tuzish
 • 3. Misol: differensial tenglamaning chiziqli yechimi
 • 4. Yoʻnalishlar maydonlariga kirish
 • 5. Misol: yoʻnalishlar maydonidan tenglamani aniqlash
 • 6. Misol: tenglamadan yoʻnalishlar maydonini aniqlash
 • 7. Misol: yoʻnalishlar maydonini qurish
 • 8. Yoʻnalishlar maydonida yechimni yaqinlashtiradigan egri chiziqlar
 • 9. Misol: yoʻnalishlar maydonidan yechimning qiymatlar sohasini topish
 • 10. Eyler usuli
 • 11. Misol: Eyler usuli
 • 12. Oʻzgaruvchilari ajraladigan tenglamalarga kirish
 • 13. Differensiallarga algebraik yondashish
 • 14. Misol: oʻzgaruvchilari ajraladigan tenglamalarni aniqlash
 • 15. Misol: oʻzgaruvchilari ajraladigan tenglamaning maxsus yechimini topish
 • 16. Misol: yechimi oshkormas funksiya shaklida boʻlgan oʻzgaruvchilari ajraladigan tenglama
 • 17. Oʻzgaruvchilari ajraladigan tenglamalar
 • 18. Oʻzgaruvchilari ajraladigan tenglamalarga misol
 • 19. Eksponensiallar model va differensial tenglamalar
 • 20. Eksponensiallar model va differensial tenglamalar (2-qism)
 • 21. Misol: yechimi koʻrsatkichli funksiya boʻlgan differensial tenglama
 • 22. Nyuton sovish qonuni
 • 23. Misol: Nyuton sovish qonuni
 • 24. Oʻsish modeli: kirish
 • 25. Logistik oʻsish modeli
 • 26. Logistik tenglama (1-qism)
 • 27. Logistik tenglama (2-qism)
 • 28. Misol: logistik model tenglamalari
 • 29. Toʻla differensialli tenglamalarga kirish (isbot)(1-qism)
 • 30. Toʻla differensialli tenglamalarga kirish (isbot)(2-qism)
 • 31. Toʻla differensialli tenglamaga misol (1-qism)
 • 32. Toʻla differensialli tenglamaga misol (2-qism)
 • 33. Toʻla differensialli tenglamaga misol (3-qism)
 • 34. Integrallovchi koʻpaytuvchi (1-qism)
 • 35. Integrallovchi koʻpaytuvchi (2-qism)
 • 36. Birinchi tartibli bir jinsli tenglamalar (1-qism)
 • 37. Birinchi tartibli bir jinsli tenglamalar (2-qism)

II bob: ikkinchi tartibli chiziqli tenglamalar

 • 38. Ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli differensial tenglamalar (1-qism)
 • 39. Ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli differensial tenglamalar (2-qism)
 • 40. Ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli differensial tenglamalar (3-qism)
 • 41. Ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli differensial tenglamalar (4-qism)
 • 42. Xarakteristik tenglamaning kompleks ildizlari (1-qism)
 • 43. Xarakteristik tenglamaning kompleks ildizlari (2-qism)
 • 44. Xarakteristik tenglamaning kompleks ildizlari (3-qism)
 • 45. Xarakteristik tenglamaning karrali ildizlari (1-qism)
 • 46. Xarakteristik tenglamaning karrali ildizlari (2-qism)
 • 47. Nomaʼlum koeffitsientlar (1-qism)
 • 48. Nomaʼlum koeffitsientlar (2-qism)
 • 49. Nomaʼlum koeffitsientlar (3-qism)
 • 50. Nomaʼlum koeffitsientlar (4-qism)

III bob: laplas almashtirishi

 • 51. Laplas almashtirishi (1-qism)
 • 52. Laplas almashtirishi (2-qism)
 • 53. L{sin(at)} – sin(at) ning Laplas almashtirishi
 • 54. sin(at) ning Laplas almashtirishining -qismi
 • 55. Laplas chiziqli operator sifatida va xosilalarning Laplas almashtirishlari
 • 56. cos(at) va koʻphadning Laplas almashtirishi
 • 57. Funksiyani darajaga koʻpaytirilganda Laplas almashtirishning “siljishshi”
 • 58. tsinat funksiyaning Laplas almashtirishi
 • 59. t^p funksiyaning Laplas almashtirishi
 • 60. Birlik sakrash funksiyasining Laplas almashtirishi
 • 61. Laplas almashtirishining teskarisiga doir misollar
 • 62. Dirak delta funksiyasi
 • 63. Dirak delta funksiyasining Laplas almashtirishi
 • 64. Tenglamani Laplas almashtirishi yordamida yechish (1-qism)
 • 65. Tenglamani Laplas almashtirishi yordamida yechish (2-qism)
 • 66. Bir jinsli boʻlmagan tenglamalarni yechishda Laplas almashtirishini qoʻllash
 • 67. Laplas-sakrash funksiyasiga doir differensial tenglama
 • 68. Konvolyutsiya mavzusiga kirish
 • 69. Konvolyutsiya va Laplas almashtirishi
 • 70. Boshlangʻich shartli misollarni yechishda konvolyutsiyadan foydalanish

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33