Fizika

I bob: to‘g‘ri chiziqli harakat

 • 1. Fizikaga kirish
 • 2. Vektor va skalyar kattaliklar. Kirish
 • 3. Sanoq sistemalari haqida tushuncha
 • 4. Oʻrtacha tezlikni va koʻchishning oʻrtacha tezligini hisoblash
 • 5. Harakatlanish vaqtini topish
 • 6. Oʻrtacha tezlik va harakatlanish vaqti orqali koʻchishni topish
 • 7. Oniy tezlikning skalyar va vektor koʻrinishi
 • 8. Koordinataning vaqtga bogʻliqlik grafigi
 • 9. Tezlanish
 • 10. “Boeing 767”ning yerdan koʻtarilishi
 • 11. “Boeing 767” samolyotining tezlik olish, yaʼni tezlanish masofasi
 • 12. Tezlik/vaqt grafigi ostida chegaralangan shaklning yuzasi masofani bildirishining sababi
 • 13. Tezlanishning vaqtga bogʻliqlik grafigi
 • 14. Oʻzgarmas tezlanishli harakatda oʻrtacha tezlik
 • 15. Yerdan koʻtarilayotgan samolyotning tezlanishi
 • 16. Koʻchishni vaqt, tezlanish va boshlangʻich tezlik funksiyasi deb olish
 • 17. Otilgan jismning koʻchishi, tezlanishi va tezligi
 • 18. Harakatlanish vaqti orqali balandlikni topish
 • 19. Vertikal yuqoriga otilgan jismning maksimal koʻtarilish balandligini topish
 • 20. Balandlikdan tashlangan jismning yerga urilish tezligi
 • 21. g ni gravitatsion maydonning jismlarga taʼsir qiymati sifatida tushunish
 • 22. Kinematik formulalarni tanlash
 • 23. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (1-qism)
 • 24. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (2-qism)
 • 25. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (3-qism)
 • 26. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (4-qism)
 • 27. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (5-qism)

II bob: egri chiziqli harakat

 • 28. Gorizontal otilgan jism harakati
 • 29. Vektorlarni ikki oʻlchamdagi tashkil etuvchilar orqali tasvirlash
 • 30. Gorizontga burchak ostida otilgan jism
 • 31. Burchak ostida otilgan jism: otilish va tushish nuqtalari turli balandliklarda
 • 32. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning umumiy koʻchishi
 • 33. Otilgan jismning oxirgi umumiy tezligi
 • 34. Jismni qiya tekislik ustida burchak ostida otish
 • 35. Vektor kattaliklarni birlik vektorlar orqali yozish va ifodalash
 • 36. Birlik vektorlar
 • 37. Birlik vektorlar (2-qism)
 • 38. Burchak ostida otilgan jism fizik kattaliklarni birlik vektorlarda izohlash
 • 39. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (1-qism)
 • 40. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (2-qism)
 • 41. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (3-qism)
 • 42. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (4-qism)

III bob: kuchlar va Nyuton qonunlari

 • 43. Kirish: Nyutonning birinchi qonuni
 • 44. Nyutonning birinchi qonuni haqida qoʻshimcha maʼlumotlar
 • 45. Nyutonning birinchi qonunining qoʻllanilishi
 • 46. Nyutonning ikkinchi qonuni
 • 47. Nyutonning ikkinchi qonuni haqida qoʻshimcha maʼlumotlar
 • 48. Nyutonning uchinchi qonuni
 • 49. Nyutonning uchinchi qonuni haqida qoʻshimcha maʼlumotlar
 • 50. Normal va oʻzaro taʼsir kuchi
 • 51. Liftda normal kuch
 • 52. Normal kuch haqida qoʻshimcha maʼlumotlar (vertikal)
 • 53. Normal kuch haqida qoʻshimcha maʼlumotlar (gorizontal)
 • 54. Muvozanatlashgan va muvozanatlashmagan kuchlar
 • 55. Muvozanatlashmagan kuchlar va harakat
 • 56. Lubrikon VI sayyorasidagi sekinlashgan jism
 • 57. Lubrikon VI sayyorasidagi normal kuchlar
 • 58. Qiya tekislikda kuchning komponentlari
 • 59. Qiya tekislik boʻylab tezlayotgan muz
 • 60. Yukni qoʻzgʻalmas holatda saqlab turgan ishqalanish kuchi
 • 61. Tezlikni oʻzgarmas holatda saqlab turgan ishqalanish kuchi
 • 62. Tinchlikdagi ishqalanish va sirpanish ishqalanish kuchlari haqida tushuncha
 • 63. Tinchlikdagi ishqalanish va sirpanish ishqalanish kuchiga misol
 • 64. Taranglik kuchi (1-qism)
 • 65. Taranglik kuchiga doir masala (1-qism)
 • 66. Taranglik kuchiga doir masala (2-qism)
 • 67. Taranglik kuchi (2-qism)
 • 68. Taranglik kuchi (3-qism)
 • 69. Tezlashayotgan sistemadagi taranglik va vertikal devorga tiralgan jism
 • 70. Oʻzaro bogʻlangan jismlar sistemasi (qiyinroq usul)
 • 71. Oʻzaro bogʻlangan jismlar sistemasi (osonroq usul)
 • 72. Koʻchmas blokdagi oʻzaro bogʻlangan ikki jism
 • 73. Uchta quti (jism) masalasi
 • 74. Qiya tekislikdagi oʻzaro bogʻlangan jismlar

IV bob: markazga intilma kuch va gravitatsiya

 • 75. Poyga mashinalarining yoʻlning egri qismidan oʻzgarmas tezlikda oʻtishi
 • 76. Markazga intilma kuch va markazga intilma tezlanish
 • 77. Markazga intilma tezlanish formulasini keltirib chiqarish
 • 78. Poyga mashinalarining yoʻlning egri qismidan optimal burilishi
 • 79. Markazga intilma tezlanishning burchak tezlikka bogʻlanishi
 • 80. Mashinaning vertikal aylanma sirtmoq yoʻlda harakatlanish videoroligi
 • 81. Vertikal sirtmoqning eng yuqori nuqtasida talab qilinadigan minimal tezlikni topish
 • 82. Vertikal sirtmoqda harakatlanishdagi oʻrtacha tezlikni topish
 • 83. Gorizontal va vertikal tekisliklardagi aylanma harakatda markazga intilma kuchni topish
 • 84. Ipga bogʻlangan jismning vertikal tekislikdagi aylanma harakatida taranglik kuchini topish
 • 85. Vertikal sirtmoq ichidagi aylanma harakatda normal kuchni topish
 • 86. Ipga osilgan jismning gorizontal tekislikdagi aylanma harakati
 • 87. Gravitatsiya – butun olam tortishish qonuni
 • 88. Massa va ogʻirlikning farqi
 • 89. Orbitadagi fazogirlar gravitatsiyadan xolimi?
 • 90. Erkin tashlab yuborilgan blok va patdan qaysi biri avvalroq tushadi?
 • 91. XKSʼning tezlanishini topish
 • 92. XKSʼning tezligini topish
 • 93. Yer sirtidagi jismning ogʻirligi
 • 94. Massasi va radiusi Yernikidan 2 marta kichik boʻlgan sayyoraning tortish kuchini hisoblash

V bob: ish va energiya

 • 95. Fizikada ish va energiya tushunchasi
 • 96. Ish va energiya (2-qism)
 • 97. Energiyaning saqlanish qonuni
 • 98. Bajarilgan ish va energiyaning bogʻliqligi
 • 99. Ish – berilgan yoki olingan energiya
 • 100. Ishga oid misollar yechimi
 • 101. Kuch-masofa grafigi ostidagi yuza bajarilgan ishga teng
 • 102. Ishqalanish kuchi hisobiga hosil boʻladigan issiqlik energiyasi
 • 103. Ishqalanish mavjud boʻlgan ish-energiya misollari
 • 104. Konservativ kuchlar
 • 105. Quvvat
 • 106. Prujinada hosil boʻlgan elastiklik kuchi
 • 107. Prujinani siqishda bajarilgan ish va uning potensial energiyasi
 • 108. Prujinaning potensial energiyasiga oid misol
 • 109. Energiya diagrammalari yordamida energiyaning saqlanishini oʻrganish
 • 110. Vertikal prujina va unga osilgan yuk tizimida energiyaning saqlanishi
 • 111. Mexanikada kuchdan yutish
 • 112. Mexanikada kuchdan yutish. Kuch momenti
 • 113. Koʻchar blok va qiya tekislik yordamida kuchdan yutish

VI bob: to‘qnashuvlar va impuls

 • 114. Impuls va uning saqlanishi
 • 115. Kuch impulsi. Impulsning oʻzgarishi
 • 116. 2 jism toʻqnashuvida impulsning saqlanish qonuni
 • 117. Impulsning saqlanish qonuni: eng sodda reaktiv harakat
 • 118. Impulsning saqlanish qonuni: tekislikda impulsni proyeksiyalarga ajratish
 • 119. Impulsning saqlanish qonuni: tekislikda jismlarning toʻqnashuvi
 • 120. Kuch-vaqt grafigi ostidagi yuza jism impulsining oʻzgarishiga teng
 • 121. Elastik va noelastik toʻqnashuvlar
 • 122. Ikki jismning markaziy elastik toʻqnashuviga oid misol (murakkab usul)
 • 123. Markaziy elastik toʻqnashuv uchun qisqaroq formulani keltirib chiqarish
 • 124. Ikki jismning markaziy elastik toʻqnashuviga oid misol (oson usul)
 • 125. Jismning massa markazi (ogʻirlik markazi)
 • 126. Jismlarning massa markazini topish formulasi

VII bob: kuch momenti va impuls momenti

 • 127. Aylanma harakatda kinematika formulalari
 • 128. Aylanma harakatda kinematika formulalari (2-qism)
 • 129. Aylanma harakatda chiziqli tezlik, burchak tezlik, chastota
 • 130. Toʻgʻri chiziqli va aylanma harakat formulalarining oʻzaro oʻxshashligi
 • 131. Kuch momenti
 • 132. Bir nechta kuchning umumiy kuch momenti
 • 133. Bir nechta kuchning umumiy kuch momenti (2-qism)
 • 134. Yelkaga burchak ostida yoʻnalgan kuchning momentini topish
 • 135. Nyutonning 2-qonunining aylanma harakatdagi analogi
 • 136. Baʼzi geometrik shakllarning inersiya momenti
 • 137. Aylanma harakat kinetik energiyasi
 • 138. Sirpanishsiz aylanma harakatda kinetik energiya
 • 139. Impuls momenti
 • 140. Oʻzgarmas impuls momenti
 • 141. Nuqtaviy va nuqtaviy boʻlmagan jismning impuls momenti
 • 142. Sharcha sterjen bilan toʻqnashgandagi impuls momentining saqlanishi
 • 143. Vektor koʻpaytma. Kuch momenti

VIII bob: tebranishlar va mexanik toʻlqinlar

 • 144. Eng oddiy garmonik tebranma harakatlar
 • 145. Amplituda va davr
 • 146. Tebranma harakat tenglamasi
 • 147. Prujinali mayatnikning tebranish davri
 • 148. Boshlangʻich faza
 • 149. Matematik mayatnik
 • 150. Garmonik tebranish tenglamasi (1-qism)
 • 151. Garmonik tebranish tenglamasi (2-qism)
 • 152. Garmonik tebranish tenglamasi (3-qism)
 • 153. Toʻlqin nima?
 • 154. Toʻlqinga tegishli boʻlgan fizik kattaliklar
 • 155. Toʻlqin tenglamasini tuzish
 • 156. Tovush toʻlqinlarining hosil boʻlishi
 • 157. Tovushning xossalari: amplituda, davr, chastota, toʻlqin uzunligi
 • 158. Tovush toʻlqinlarining tarqalish tezligi
 • 159. Tovush toʻlqinlarining qattiq, suyuq va gaz muhitlaridagi tezliklari
 • 160. Max sonlari. Tovush tezligi
 • 161. Detsibel shkalasi
 • 162. Nima uchun tovush pasayib boradi?
 • 163. Ultratovushning qoʻllanilishi
 • 164. Doppler effekti
 • 165. Manba kuzatuvchiga yaqinlashib kelayotgan hol uchun Doppler effekti formulasi
 • 166. Manba kuzatuvchidan uzoqlashayotgan hol uchun Doppler effekti formulasi
 • 167. Manba toʻlqinning tarqalish tezligida harakatlangan holat
 • 168. Kuzatuvchi harakatlangan hol uchun Doppler effekti
 • 169. Toʻlqinning harakatlanayotgan jismdan qaytishi
 • 170. Toʻlqin interferensiyasi
 • 171. Kuchaytiruvchi va susaytiruvchi interferensiya
 • 172. Arqonda hosil qilingan turgʻun toʻlqinlar
 • 173. Ikki uchi ochiq naychadagi turgʻun boʻylama toʻlqinlar
 • 174. Bir uchu berk boʻlgan naychadagi turgʻun boʻylama toʻlqinlar
 • 175. Tovushlar yigʻindisidan hosil boʻlgan tebranish chastotasi
 • 176. Chastota formulasini keltirib chiqarish

IX bob: suyuqliklar

 • 177. Nisbiy ogʻirlik
 • 178. Bosim va Paskal qonuni (1-qism)
 • 179. Bosim va Paskal qonuni (2-qism)
 • 180. Suyuqlik ustunining bosimi
 • 181. Barometrdagi suyuqlik ustuni balandligini topish
 • 182. Arximed qonuni. Suyuqlik ichidagi jismni koʻtaruvchi kuch
 • 183. Arximed qonuniga taalluqli misollar yechimi
 • 184. Suyuqlikning oqim tezligi va hajmning doimiylik tenglamasi
 • 185. Bernulli tenglamasi (1-qism)
 • 186. Bernulli tenglamasi (2-qism)
 • 187. Bernulli tenglamasi (3-qism)
 • 188. Bernulli tenglamasi (4-qism)
 • 189. Bernulli tenglamasi yordamida misol ishlash
 • 190. Oquvchan moddalardagi ichki ishqalanish
 • 191. Turbulentlik va Reynold soni
 • 192. Venturi effekti. Pito trubasi
 • 193. Suyuqlikning sirt taranglik kuchi va kapilyarlik hodisasi

X bob: termodinamika

 • 194. Termodinamika (1-qism): gazlarning molekulyar nazariyasi
 • 195. Termodinamika (2-qism): ideal gaz qonunlari
 • 196. Termodinamika (3-qism): haroratning Kelvin shkalasi
 • 197. Termodinamika (4-qism): modda miqdori va ideal gaz formulasi
 • 198. Termodinamika (5-qism): gazning modda miqdorini topish
 • 199. Maksvell-Boltsman taqsimoti
 • 200. Issiqlik sigʻimi hamda suyuqlanish va qaynash issiqligi
 • 201. Issiqlikning uzatilish usullari: oʻtkazuvchanlik, konveksiya, nurlanish
 • 202. Issiqlik oʻtkazuvchanlik hodisasi
 • 203. Yogʻoch va temirning issiqlik oʻtkazuvchanligini solishtirish
 • 204. Issiqlik uzatilish tezligi formulasini keltirib chiqarish
 • 205. Makroholatlar va mikroholatlar
 • 206. Kvazistatik va qaytar jarayonlar
 • 207. Termodinamikaning 1-qonuni. Ichki energiya
 • 208. Ichki energiya haqida batafsil
 • 209. Kengayish ishi
 • 210. PV-diagrammalar va kengayish ishi
 • 211. Isbot: U = (3/2)PV yoki U = (3/2)nRT
 • 212. Izotermik jarayonda bajarilgan ish
 • 213. Karno sikli va Karno dvigateli
 • 214. Isbot: Karno siklida hajmlarning nisbati
 • 215. Isbot: S (yoki entropiya) holat funksiyasi
 • 216. Entropiyaning termodinamik taʼrifi
 • 217. Entropiyaning termodinamik va statistik taʼriflarini oʻzaro solishtirish
 • 218. Entropiyaning maʼnosini anglash
 • 219. Maksvell maxluqi
 • 220. Entropiya haqida batafsil
 • 221. Karno issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsiyenti
 • 222. Karno sikli: teskari sikl
 • 223. Karno sikli FIKning eng yuqori ekanini koʻrish

XI bob: elektr zaryad, maydon kuchlanganligi va potensiali

 • 224. Ishqalanish yoʻli bilan zaryadlanish
 • 225. Kulon qonuni
 • 226. Oʻtkazgich va izolyatorlar
 • 227. Zaryadning saqlanish qonuni
 • 228. Elektr maydon
 • 229. Elektr maydonning yoʻnalishini topish
 • 230. Nuqtaviy zaryadning elektr maydon kuchlanganligi modulini topish
 • 231. Bir toʻgʻri chiziqda yotgan 2 ta zaryad oʻrtasidagi natijaviy elektr maydon kuchlanganligi
 • 232. Tekislikda yotgan 2 ta zaryadning natijaviy elektr maydon kuchlanganligi
 • 233. Elektr maydon
 • 234. Zaryadlangan cheksiz tekislik hosil qiladigan elektr maydon (1-qism)
 • 235. Zaryadlangan cheksiz tekislik hosil qiladigan elektr maydon (2-qism)
 • 236. Zaryadning elektr potensial energiyasi
 • 237. Zaryadni koʻchirishda bajarilgan ish
 • 238. Elektr maydon potensiallar farqi
 • 239. Zaryadlar tizimining potensial energiyasi
 • 240. Nuqtaviy zaryadning elektr maydon potensiali
 • 241. Bir nechta zaryadning umumiy maydon potensialini topish

XII bob: elektr zanjirlar

 • 242. Om qonuni
 • 243. Ketma-ket ulangan qarshiliklar
 • 244. Qarshiliklarning parallel ulanishi
 • 245. Bir nechta qarshilikdan iborat zanjirni tahlil qilish
 • 246. 2 ta manbadan tashkil topgan elektr zanjirni tahlil qilish
 • 247. Elektr energiyasining quvvati
 • 248. Kirxgofning tok kuchiga oid qonuni
 • 249. Kirxgofning kuchlanishga oid qonuni
 • 250. Voltmetr va ampermetr
 • 251. Elekrolitning oʻtkazuvchanligi
 • 252. Kondensator va uning sigʻimi
 • 253. Elektr sigʻim
 • 254. Kondensator energiyasi
 • 255. Kondensatorlarning ketma-ket ulanishi
 • 256. Kondensatorlarning parallel ulanishi
 • 257. Kondensatorlarda dielektriklar

XIII bob: magnit maydon. Faradeyning elektromagnit induksiya qonuni

 • 258. Doimiy magnit
 • 259. Zaryadlangan zarrachaga magnit maydon tomonidan taʼsir qiladigan kuch
 • 260. 2 ta vektorning vektor koʻpaytmasi (1-qism)
 • 261. 2 ta vektorning vektor koʻpaytmasi (2-qism)
 • 262. Magnit maydon tomonidan protonga taʼsir qiladigan kuch (1-qism)
 • 263. Magnit maydon tomonidan protonga taʼsir qiladigan kuch (2-qism)
 • 264. Magnit maydon tomonidan tokli oʻtkazgichga taʼsir qiladigan kuch
 • 265. Tokli oʻtkazgich hosil qilgan magnit maydon
 • 266. Parallel toʻgʻri toklarning oʻzaro magnit taʼsirlashuvi
 • 267. Qarama-qarshi toʻgʻri toklarning oʻzaro magnit taʼsirlashuvi
 • 268. Oʻtkazgichda hosil qilingan induksion tok
 • 269. Elektr motor (1-qism)
 • 270. Elektr motor (2-qism)
 • 271. Elektr motor (3-qism)
 • 272. Ikkita vektorning skalyar koʻpaytmasi
 • 273. Skalyar va vektor koʻpaytmalarning farqi
 • 274. Koordinatalari berilgan ikki vektorning skalyar va vektor koʻpaytmasi
 • 275. Magnit oqim tushunchasi
 • 276. Faradeyning elektromagnit induksiya qonuni
 • 277. Lens qoidasi
 • 278. Faradey qonuniga misol
 • 279. Magnit maydonda harakatlanayotgan oʻtkazgichda hosil boʻladigan EYuK
 • 280. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda Faradey qonunidan foydalanish
 • 281. Elektromagnit toʻlqinlar va ularning spektri
 • 282. Yorugʻlikning qutblanishi. Chiziqli va doiraviy qutblanish
 • 283. Juft tirqishlar uchun Yung tajribasi
 • 284. Juft tirqishlar uchun formula
 • 285. Juft tirqishlardagi difraksiya uchun masala
 • 286. Difraksion panjara
 • 287. Bir tirqishli interferensiya
 • 288. Bir tirqishli interferensiya (davomi)
 • 289. Yupqa shaffof muhitda kuzatiladigan interferensiya (1-qism)
 • 290. Yupqa shaffof muhitda kuzatiladigan interferensiya (2-qism)

XIV bob: geometrik optika

 • 291. Yorugʻlikning koʻzguli va diffuz qaytishi (akslanishi)
 • 292. Yorugʻlikning koʻzguli va diffuz qaytishi (akslanishi) 2
 • 293. Yorugʻlikning sinish qonuni (Snellius qonuni)
 • 294. Suvda yorugʻlikning sinishi
 • 295. Sinish qonuniga oid misol (1-qism)
 • 296. Sinish qonuniga oid misol (2-qism)
 • 297. Yorugʻlikning toʻla ichki qaytishi
 • 298. Dispersiya
 • 299. Mavhum tasvir
 • 300. Parabolik koʻzgular va haqiqiy tasvir
 • 301. Parabolik koʻzgular 2
 • 302. Qavariq parabolik koʻzgular
 • 303. Koʻzgu formulasini keltirib chiqarish
 • 304. Koʻzgularga oid misollarning ishlanishi
 • 305. Qavariq linza
 • 306. Qavariq linzaga oid misollar
 • 307. Botiq linzalar
 • 308. Linzadan tasvirgacha boʻlgan masofa va fokus masofa orasidagi bogʻlanish
 • 309. Linzadan tasvirgacha boʻlgan masofa va tasvir oʻlchami orasidagi bogʻlanish
 • 310. Yupqa linza formulasi va unga oid misollar
 • 311. Bir nechta linzalar sistemasi
 • 312. Optik kuch. Abberatsiya. Odam koʻzi

XV bob: maxsus nisbiylik nazariyasi

 • 313. Yorugʻlik va efir
 • 314. Efir shamolini aniqlashga harakat
 • 315. Maykelson-Morley tajribasi
 • 316. Nyutonning fazo-vaqt diagrammasi
 • 317. Bir nechta fazo-vaqt diagrammalarinini Nyuton mexanikasiga koʻra tasvirlash
 • 318. Galiley almashtirishlari
 • 319. Minkovskiy diagrammalari yordamida maxsus nisbiylik nazariyasiga kirish
 • 320. Vaqtni metrda oʻlchash
 • 321. Minkovski diagrammasining x oʻqi bilan hosil qilgan burchagi
 • 322. Lorens almashtirishlari
 • 323. Lorens almashtirishlarini baholash
 • 324. Lorens almashtirishlarining algebraik talqini
 • 325. Lorens almashtirishlaridan olinadigan xulosa 1
 • 326. Lorens almashtirishlarini keltirib chiqarish 2
 • 327. Lorens almashtirishlarini keltirib chiqarish 3
 • 328. Koordinatalar oʻzgarishida Lorens almashtirishlari
 • 329. Eynshteynning tezliklarini qoʻshish formulasini keltirib chiqarish
 • 330. Eynshteynning tezliklarni qoʻshish formulasini qoʻllash
 • 331. Oraliq sanoq sistemasini topish
 • 332. Neytral tezlikni topish
 • 333. Vaqtning sekinlashishi

XVI bob: kvant fizikasi

 • 334. Foton energiyasi
 • 335. Foton impulsi
 • 336. Fotoelektrik effekt
 • 337. De-Broyl toʻlqin uzunligi
 • 338. Kvant toʻlqin funksiyasi
 • 339. Atomning energetik sathlari
 • 340. Radiusning Bor modeli (fizika orqali keltirib chiqarish)
 • 341. Radiusning Bor modeli
 • 342. Bor modelidagi energetik pogʻonalar (fizika orqali keltirib chiqarish)
 • 343. Bor modelidagi energetik pogʻonalar
 • 344. Nur yutilishi va sochilishi (absorbsiya va emissiya)
 • 345. Vodorodning emission (nur sochilish) spektri
 • 346. Geyzenbergning noaniqlik prinsipi
 • 347. Kvant sonlari
 • 348. Dastlabki toʻrtta energetik pogʻona uchun kvant sonlar
 • 349. Massa defekti va yadroviy bogʻlanish energiyasi
 • 350. Yadroviy barqarorlik va yadro reaksiyalari
 • 351. Yadroviy parchalanish turlari
 • 352. Alfa, beta va gamma parchalanishlar uchun yadro reaksiyalari tenglamalari
 • 353. Yarim parchalanish davri va uglerodli davrlashtirish
 • 354. Yarim parchalanish grafigi
 • 355. Eksponensial parchalanish formulasini keltirib chiqarish
 • 356. Eksponensial parchalanish bilan tanishish
 • 357. Eksponensial parchalanishga doir qoʻshimcha masalalar
 • 358. Eksponensial parchalanish va yarim logarifmik funksiya

XVII bob: kuzatuvlar

 • 359. Magnitizmni oʻrganish
 • 360. Kompas: shimol qaysi tarafda?
 • 361. Kompasning tuzilishi
 • 362. Suzuvchi magnit
 • 363. Kompasning tuzilishi: magnitning yoʻnalish tanlashi
 • 364. Kompasni muvozanatlash (neytrallash)
 • 365. Kompasning taʼsirlashuvi
 • 366. Kompas oldiga magnit qoʻyilishi
 • 367. Magnit maydonni kuzatish
 • 368. Magnit maydonni oʻrganish
 • 369. Magnit kirituvchanlik
 • 370. Magnitning kuchini oshirish
 • 371. 2 ta magnit 1 taga qaraganda kuchliroqmi?
 • 372. Yerning magnit maydoni (uni oʻlchash)
 • 373. Kubga teskari mutanosiblik qoidasi (ogʻish metodi)
 • 374. Kubga teskari mutanosiblik qoidasi (tebranish metodi)
 • 375. Rux-kumush elementi (oksidlanish qaytish)
 • 376. Tok manbai (galvanometr)
 • 377. Elektrolit tekshiruv (suv va sirka)
 • 378. Teskari elektrodlar (qutblanish)
 • 379. Elektrolit (kuchli kislotani sinash)
 • 380. Elektrolit (tuzni tekshirish)
 • 381. Elektrodlar (masofani tekshirish)
 • 382. Elektrolit (haroratni tekshirish)
 • 383. Elektrodlar (qoplama yuzasini tekshirish)
 • 384. Standart element
 • 385. Bitta element uchun qancha elektrolit kerak?
 • 386. Batareya va elektromagnetizm
 • 387. Elektromagnitizmni oʻrganish
 • 388. Elektromagnit maydon (tepada va pastda)
 • 389. Elektromagnit maydon (toʻgʻri va teskari)
 • 390. Elektromagnit maydon (xalqa)
 • 391. Ketma-ket yuklama
 • 392. Qalam-qarshilik
 • 393. Oʻzgaruvchan qarshilik (qalam)
 • 394. Oʻzgaruvchan qarshilikni “tinglash”
 • 395. Aylanadigan kompas
 • 396. Oʻzingiz motor yasang
 • 397. Triboelektrik effekt
 • 398. Elektroskop
 • 399. Folgali elektroskop
 • 400. Elektrostatik telegraflar
 • 401. Ping-pong toʻpini otuvchi qurilma (kirish)
 • 402. Ping-pong toʻpini otuvchi qurilmani yasash
 • 403. Ping-pong toʻpini otuvchi qurilmani yangilash va takomillashtirish
 • 404. Termo banka

XVIII bob: misol yechish

 • 405. Toʻgʻri chiziqli harakat
 • 406. 2 oʻlchamli harakat. Vektorlar
 • 407. Nyuton qonunlari va kuchlar
 • 408. Markazga intilma kuchlar
 • 409. Ish va energiya
 • 410. Impuls va kuch impulsi
 • 411. Aylantiruvchi kuch momenti
 • 412. Toʻlqinlar va garmonik tebranma harakat
 • 413. Elektrostatika va elektr zanjirlar
 • 414. 1–savol (a)
 • 415. 1–savol (b)
 • 416. 1–savol (c)
 • 417. 2–savol (a va b)
 • 418. 2–savol (c va d)
 • 419. 3–savol (a)
 • 420. 3–savol (b)
 • 421. 3–savol (c)
 • 422. 3–savol (d)
 • 423. 4–savol
 • 424. 5–savol

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33