Geometriya asoslari

I bob: chiziqlar

 • 1. Geometriya atamalari va belgilashlari
 • 2. Toʻgʻri chiziq, toʻgʻri chiziq kesmasi va nur
 • 3. Parallel va perpendikulyar toʻgʻri chiziqlar tushunchasi
 • 4. Parallel va perpendikulyar chiziqlar
 • 5. Parallel kesmalarni chizish

II bob: burchaklar

 • 6. Burchaklar haqida dastlabki tushunchalar
 • 7. Burchaklarni nomlash
 • 8. Burchaklarni gradus birligida oʻlchash
 • 9. Burchaklarni transportir yordamida oʻlchash (1-video)
 • 10. Burchaklarni transportir yordamida oʻlchash (2-video)
 • 11. Burchaklarni chizish (1-video)
 • 12. Burchaklarni chizish (2-video)
 • 13. Burchaklarni aylana transportiri bilan oʻlchash
 • 14. Aylanadagi burchaklarga oid matnli masala
 • 15. Oʻtkir, toʻgʻri va oʻtmas burchaklar
 • 16. Burchaklarni aniqlash
 • 17. To‘g‘ri, o‘tkir va oʻtmas burchaklarni chizish
 • 18. Burchaklarni aniqlash
 • 19. Qoʻshni va toʻgʻri burchakkacha toʻldiruvchi burchaklar
 • 20. Vertikal burchaklar
 • 21. Burchaklar, parallel chiziqlar va ularni kesuvchilar
 • 22. Ikkita toʻgʻri chiziqni uchinchisi keskanda hosil boʻlgan burchaklar

III bob: shakllar

 • 23. Farruh amakining shakllar kolleksiyasi
 • 24. Shakllarni aniqlash
 • 25. Toʻrtburchaklar haqida dastlabki tushunchalar
 • 26. Toʻrtburchak xossalari
 • 27. Toʻrtburchak turlari
 • 28. Toʻrtburchaklarni turlarga ajratish
 • 29. Varrak geometrik shakl sifatida
 • 30. Uchburchaklarni turlarga ajratish
 • 31. Burchagiga koʻra uchburchak turlari
 • 32. Misol: uchburchaklarni turlariga ajratish
 • 33. Shakllarni tomon va burchak turlarga koʻra ajratish
 • 34. Shakllarni tomon va burchaklariga koʻra turlarga ajratish
 • 35. Uchburchakning ichki burchaklari yigʻindisi 180° ekanligining isboti
 • 36. Misol: uchburchakning tashqi burchagi
 • 37. Misol: uchburchak burchaklari (kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar)
 • 38. Misol: uchburchak burchaklari (chizma)
 • 39. Qiziqarli masala: uchburchak burchaklari
 • 40. Qiziqarli masala 2: uchburchak burchaklari
 • 41. Fazoviy shakllarning tomon va qirralarini sanash
 • 42. Asosiy fazoviy jismlar
 • IV bob: koordinata tekisligi

  • 43. Koordinata tekisligi: dastlabki tushunchalar
  • 44. Koordinata tekisligida nuqtalarni tasvirlash
  • 45. Koordinata tekisligi: matni masala
  • 46. Koordinata tekisligidagi nuqtalarga oid misollar
  • 47.Nuqtani tasvirlash (nuqtalar juftligi)
  • 48. Nuqtaning koordinatasini aniqlash
  • 49. Koordinata tekisligiga oid matnli masala
  • 50. Koordinata tekisligining choraklari
  • 51. Nuqta va choraklarga oid misollar
 • 52. Koordinata tekisligida nuqtalarni akslantirish
 • 53. Noma’lum uchning koordinatalari
 • 54. Koordinata tekisligida parallelogram yuzini topish
 • 55. Koordinatalar orqali toʻgʻri toʻrtburchak oʻlchamlarini topish
 • 56. Koordinata tekisligida shakllarga oid misol
 • 57. Koordinatalari berilgan toʻgʻri toʻrtburchak uchlari (misol)
 • 58. Toʻgʻri toʻrtburchak uchlarini tasvirlash
 • 59. Koordinata tekisligida toʻrtburchak yasash (misol)
 • V bob: yuza va perimetr

  • 60. Yuza va birlik kvadratlar haqida dastlabki tushunchalar
  • 61. Toʻgʻri toʻrtburchak yuzini birlik kvadratlar yordamida oʻlchash
  • 62. Birlik kvadrat va uning boʻlaklari yordamida yuzani oʻlchash
  • 63. Yuzi berilgan toʻgʻri toʻrtburchakni yasash (1-video)
  • 64. Yuzi berilgan toʻgʻri toʻrtburchakni yasash (2-video)
  • 65. Birlik kvadratlardan yuzni ifodalaydigan formulaga oʻtish
  • 66. Berilgan yuza orqali nomaʼlum tomonni topish
  • 67. Yuzni ifodalaydigan formulani topish uchun birlik kvadratlarni sanash
  • 68. Perimetr
  • 69. Shakl perimetri
  • 70. Tomon uzunligi nomaʼlum boʻlganda perimetrni yopish
  • 71. Perimetr orqali nomaʼlum tomonni topish
  • 72. Parallelogram yuzi
  • 73. Parallelogram balandligini topish
 • 74. Uchburchak yuzi
 • 75. Uchburchak yuzini topish
 • 76. Misol: uchburchakda nomaʼlum tomon
 • 77. Trapetsiya yuzi
 • 78. Varraksimon shakl yuzi
 • 79. Qismlar oʻrinlarini qayta joylashtirish orqali yuzni topish
 • 80. Murakkab shakllar yuzi
 • 81. Radius, diametr, aylana uzunligi va π
 • 82. Aylana qismlarini belgilash
 • 83. Aylana uzunligi va doira yuzi orasidagi munosabat
 • 84. Doira yuzi
 • 85. Doira yuzi orqali aylananing uzunligini topish
 • 86. Doiraviy sektor yuzi va yoy uzunligi
 • VI bob: hajm va sirt yuzi

  • 87. Hajm tushuchasi
  • 88. Hajmni birlik kublar yordamida hisoblash
  • 89. Hajmni yuz va balandlik ko‘paytmasi orqali hisoblash
  • 90. To‘g‘ri to‘rtburchakli prizmaning hajmi
  • 91. O‘lchamlar o‘zgarishining hajmga ta’siri
  • 92. Birlik kublar bo‘laklari yordamida hajmni o‘lchash
  • 93. To‘g‘ri to‘rtburchakli prizamaning hajmi: kasrli o‘lchamlar
  • 94. Matnli masala: to‘g‘ri to‘rtburchakli prizma
  • 95. Ko‘pyoqlarning yassi yoyilmasi
 • 96. Sirt yuzini yassi yoyilma orqali topish: uchburchakli prizma
 • 97. Quti (to‘g‘ri burchakli parallelepiped)ning sirt yuzi
 • 98. Qutining yuzini yassi yoyilma orqali topish
 • 99. To‘g‘ri to‘rtburchakli prizmada sirt yuzini topish
 • 100. Sirt yuziga oid matnli masala
 • 101. Silindr hajmi va sirt yuzi
 • 102. Konus hajmi
 • 103. Shar hajmi
 • VII bob: pifagor teoremasi

  • 104. Pifagor teoremasi haqida dastlabki ma’lumotlar
  • 105. Pifagor teoremasiga oid misollar
  • 106. Teng yonli uchburchak yuzasini topishda pifagor teoremasidan foydalanish
  • 107. Pifagor teoremasiga oid matnli masala: gilam
  • 108. Pifagor teoremasiga oid matnli masala: kema
  • 109. Fazoda Pifagor teoremasi
 • 110. Masofani Pifagor teoremasi yordamida topish
 • 111. Ikki nuqta orasidagi masofani topish uchun formula
 • 112. Pifagor teoremasining Garfild isboti
 • 113. Pifagor teoremasining Bxaskara isboti
 • 114. Pifagor teoremasini o‘xshashlik orqali isbotlash
 • 115. Pifagor teoremasi isboti
 • VIII bob: tenglik, oʻxshashlik va almashtirishlar

  • 116. Simmetriya
  • 117. Simmetrik shakllar
  • 118. Masofani saqlaydigan geometrik almashtirishlar
  • 119. Gomotetiya haqida dastlabki tushunchalar
  • 120. Geometrik almashtirishlar
  • 121. Nuqtalarni parallel ko‘chirish
  • 122. Shakllarni parallel ko‘chirish
  • 123. Burishlarni aniqlash
  • 124. Nuqtalarni burish
  • 125. Burishlarni aniqlash
  • 126. Nuqtalarni akslantirish
  • 127. Shakllarni akslantirish
  • 128. Akslantirishlarni aniqlash
 • 129. O‘zgartirishlar orqali o‘lchamlarni topish
 • 130. Masofani saqlaydigan geometrik almashtirishlarda xossalar saqlanishi
 • 131. Shakllarni akslantirish
 • 132. Nuqtalar gomotetiyasi
 • 133. Gomotetiya: gomotetiya koeffitsienti
 • 134. Shakllar gomotetiyasi: cho‘zish
 • 135. Shakllar gomotetiyasi: siqish
 • 136. Gomotetiya: markaz
 • 137. Gomotetiya va uning xossalari
 • 138. O‘zaro teng shakllar va geometrik almashtirishlar
 • 139. O‘zaro teng bo‘lmagan shakllar va geometrik almashtirishlar
 • 140. O‘xshash shakllar va geometrik almashtirishlar
 • 141. Gomotetiyada tomon uzunligi o‘zgarishi
 • Bog‘lanish

  +998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
  tumani, Zulfiyaxonim 33