Matematik analiz asoslari

I bob: trigonometriya

 • 1. Arksinusni oʻrganish
 • 2. Arktangensni oʻrganish
 • 3. Arkkosinusni oʻrganish
 • 4. Aniqlanish sohasi orqali teskari funksiya hosil qilish
 • 5. Teskari trigonometrik funksiyalarning aniqlanish sohasi va qiymatlar toʻplami
 • 6. Kalkulyator yordamida teskari trigonometrik funksiyalardan foydalanish
 • 7. sin(x)=d koʻrinishdagi tenglamalar
 • 8. cos(α)=1 va cos(α)=-1 larni yechish
 • 9. Trigonometrik masala: havo haroratini hisoblash
 • 10. Qoʻshish formulalari. Takrorlash
 • 11. Kosinus uchun qoʻshish formulasidan foydalanish
 • 12. Ikkilangan burchakning kosinusi
 • 13. Ikki burchak yigʻindisining sinusi formulasining isboti
 • 14. Ikki burchak yigʻindisining kosinusi formulasining isboti
 • 15. Qoʻshish formulalaridan foydalanib trigonometrik qiymatlarni topish
 • 16. Qoʻshish formulalari: tomon uzunligini topish
 • 17. Qoʻshish formulalari: ifodalarni hisoblash
 • 18. Triginometrik ayniyatlardan foydalanish

II bob: konus kesimlari

 • 19. Konus kesimlari mavzusiga kirish
 • 20. Parametrlariga koʻra aylana chizish
 • 21. Aylana grafigiga koʻra uning parametrlarini aniqlash
 • 22. Aylana tenglamasidan foydalanib uning parametrlarini aniqlash
 • 23. Aylana tenglamasidan foydalanib uning grafigini chizish
 • 24. Aylana tenglamasini tuzish
 • 25. Umumiy tenglamadan aylananing parametrlarini aniqlash
 • 26. Ellipslar
 • 27. Ellipsning grafigidan uning standart tenglamasini topish
 • 28. Ellipsning grafigini uning standart tenglamasi asosida chizish
 • 29. Ellipsning fokuslarini uning tenglamasi yordamida aniqlash
 • 30. Fokus va direktrisa mavzusiga kirish
 • 31. Fokus va direktrisani bilgan holda parabola tenglamasini tuzish
 • 32. Parabola tenglamadan foydalanib, uning fokusi va direktrisasini topish
 • 33. Giperbola
 • 34. Giperbolaning uchlari va yoʻnalishi (1-misol)
 • 35. Giperbolaning uchlari va yoʻnalishi (2-misol)
 • 36. Giperbola grafigi (avvalgi misol)
 • 37. Giperbola fokusini tenglamadan topish
 • 38. Giperbola fokusi formulasining isboti
 • 39. Markazi koordinata boshida boʻlmagan giperbola tenglamasi
 • 40. Umumiy tenglamadan konus kesimi: aylana va parabola
 • 41. Umumiy tenglamadan konus kesimi: ellips
 • 42. Umumiy tenglamadan konus kesimi: giperbola
 • 43. Giperbolaga urinma chizish
 • 44. Aylana va giperbolaning umumiy urinmasi (1-qism)
 • 45. Aylana va giperbolaning umumiy urinmasi (2-qism)
 • 46. Aylana va giperbolaning umumiy urinmasi (3-qism)
 • 47. Aylana va giperbolaning umumiy urinmasi (4-qism)
 • 48. Aylana va giperbolaning umumiy urinmasi (5-qism)
 • 49. Aylana va giperbolaning kesishuvi

III bob: vektorlar

 • 50. Vektor va skalyar kattaliklar. Kirish
 • 51. Vektorlarni aniqlash
 • 52. Ekvivalent vektorlar
 • 53. Vektorning komponentalari (1-misol)
 • 54. Vektorning komponentalari (2-misol)
 • 55. Grafikdan vektorning uzunligini topish
 • 56. Vektorning grafik koʻrinishi orqali uning uzunligini topish
 • 57. Vektorning uchi va oxiri joylashgan nuqtalar orqali uning uzunligini topish
 • 58. Vektorlarni skalyar koʻpaytirish
 • 59. Skalyar koʻpaytirishni tahlil qilish
 • 60. Vektorlarni qoʻshish va ayirish
 • 61. Vektorlarni grafik usulda qoʻshish va ayirish
 • 62. Vektorlarni grafik koʻrinishda ayirish
 • 63. Vektorlarni algebraik va grafik usulda qoʻshish
 • 64. Kombinatsiya koʻrinishida berilgan vektorlarni soddalashtirish
 • 65. Birlik vektorlar haqida
 • 66. Berilgan vektor bilan bir xil yoʻnalishga ega boʻlgan birlik vektorni topish
 • 67. Birlik vektor bilan bir xil yoʻnalishga ega vektorni oʻlchovidan foydalanib uni topish
 • 68. Kopmonentalari berilgan vektorni burchagini topish: 1- va 2-chorakda
 • 69. Kopmonentalari berilgan vektorni burchagini topish: 3- va 4-chorakda
 • 70. Uzunligi va yoʻnalishi berilgan vektorni komponentalarini topish
 • 71. Uzunligi va yoʻnalishi berilgan vektorlarni qoʻshish (1-qism)
 • 72. Uzunligi va yoʻnalishi berilgan vektorlarni qoʻshish (2-qism)
 • 73. Vektorlarning yigʻindisi uzunligi
 • 74. Vektorlarga oid masala: qutini surish
 • 75. Vektorlarga oid masala: arqon tortish
 • 76. Vektorlarga oid masala: yurish
 • IV bob: matritsalar

  • 77. Matritsalar
  • 78. Chiziqli tenglamalar sistemasini matritsa yordamida yechish
  • 79. Matritsalarni qoʻshish va ayirish
  • 80. Matritsalarni skalyarlarga koʻpaytirish
  • 81. Matritsalarni koʻpaytirish
  • 82. Matritsada aniqlangan va aniqlanmagan amallar
  • 83. Birlik matritsa
  • 84. Birlik matritsa oʻlchamlari
  • 85. Matritsalarni koʻpaytirish amali kommutativmi?
  • 86. Matritsalarni koʻpaytirishda assosiativlik xossasi
  • 87. Nol matritsa
  • 88. Matritsa xossalaridan foydalanish
  • 89. Birlik va nol matritsalardan foydalanish
 • 90. Vektorlarni matritsalar yordamida koʻchirish
 • 91. Koʻpburchaklarni matritsa yordamida almashtirish
 • 92. Vektorlarni 90 gradusga burish
 • 93. Kvadratni matritsa yordamida almashtirish
 • 94. 2x2 oʻlchamli matritsa determinanti
 • 95. Teskari matritsalar haqida maʼlumot
 • 96. Teskari matritsani aniqlash
 • 97. Determinant orqali 2x2 oʻlchamli matritsaga teskari boʻlgan matritsani topish
 • 98. Chiziqli tenglamalar sistemasini matritsaviy tenglamalar orqali ifodalash
 • 99. Chiziqli tenglamalar sistemasini matritsaviy tenglamalar orqali yechish
 • 100. Matritsaga oid misol: vektor kombinatsiyasi
 • 101. Matritsa ishtirokida masala: narx
 • V bob: kompleks sonlar

  • 102. Mavhum sonlar mavzusiga kirish
  • 103. Mavhum birlikning darajalari
  • 104. Ildiz ostidagi manfiy sonlarni soddalashtirish
  • 105. i soni ildiz ostida –1 koʻrinishida boʻlganda
  • 106. Kompleks sonlar haqida tushuncha
  • 107. Kompleks sonlarni tasniflash
  • 108. Sonlarni kompleks sonlar tekisligida tasvirlash
  • 109. Kompleks sonlarni qoʻshish
  • 110. Kompleks sonlarni ayirish
  • 111. Kompleks sonlar orasidagi masofa va ularning oʻrta nuqtasi
  • 112. Kompleks sonlarni koʻpaytirish
  • 113. Qoʻshma kompleks sonlar haqida tushuncha
 • 114. Qoʻshma kompleks sonlar
 • 115. Kompleks sonlarni boʻlish
 • 116. Kompleks sonlarning absolyut qiymati
 • 117. Kompleks sonlarning absolyut qiymati va asosiy argumenti
 • 118. Kompleks sonlarning algebraik va trigonometrik shakllari
 • 119. Kompleks sonlarni boʻlish: qutbli va koʻrsatkichli shakl
 • 120. Kompleks sonlarning daraja koʻrsatkichlari
 • 121. Kompleks ildizi bor boʻlagan tenglama: x³=1
 • 122. Kompleks sonlarga oid murakkab misol (1-qism)
 • 123. Kompleks sonlarga oid murakkab misol (2-qism)
 • 124. Kompleks sonlarga oid murakkab misol (3-qism)
 • 125. Kompleks sonlarga oid murakkab misol: kompleks determinant
 • VI bob: ehtimollik va kombinatorika

  • 126. Ehtimollar nazariyasi. Kirish
  • 127. Oddiy ehtimollik: sariq marmar
  • 128. Oddiy ehtimollik: koʻk boʻlmagan marmar
  • 129. Venn diagrammasi orqali ehtimollikni topish
  • 130. Hodisalar yigʻindisining ehtimolligini topish
  • 131. Oʻyin toshlariga doir ehtimollik
  • 132. Tanga yordamida ehtimollikka doir misol yechish
  • 133. Daraxtsimon diagramma orqali murakkab hodisalarga misol
  • 134. Oʻzaro bogʻliq hodisalarning ehtimolligini topish
  • 135. Oʻzaro teng boʻlmagan hodisalarning ehtimolligi
  • 136. Oʻzaro bogʻliq boʻlmagan hodisalarga doir misol: test savollari
  • 137. Oʻzaro bogʻliq boʻlmagan hodisalarga doir misol: oʻyin toshi
  • 138. Tanga tashlashga doir ehtimollik
  • 139. Erkin zarbadan foydalanish ehtimolligi
  • 140. Uch ochko va erkin zarba ehtimolligi
  • 141. Oʻzaro bogʻliq hodisalar. Kirish
  • 142. Oʻzaro bogʻliq hodisalar: tangalar
  • 143. Oʻzaro bogʻliq hodisalarga oid misol
  • 144. Oʻzaro bogʻliq va bogʻliq boʻlmagan hodisalar
  • 145. Monti Xol masalasi
 • 146. Faktorial va oʻrin almashtirishlar soni
 • 147. Oʻrin almashtirishlar formulasi
 • 148. Takrorli oʻrinlashtirishlar soni: ingliz tili alifbosi
 • 149. Nol faktorial yoki 0!
 • 150. Oʻrinlashtirish: ranglar
 • 151. Oʻrinlashtirish: kengash a’zolarini tanlash
 • 152. Kombinatorika. Kirish
 • 153. Takrorsiz kombinatsiyalar formulasi
 • 154. Qoʻl berib soʻrashishlar kombinatsiyasi
 • 155. Kombinatsiyalarga doir misol: 9 ta qarta
 • 156. Kombinatorika yordamida ehtimollikni topish (1-qism)
 • 157. Kombinatorika yordamida ehtimollikni topish (2-qism)
 • 158. Ehtimollik: tangalar (kombinatorika yordamida)
 • 159. Ehtimollik: tanga besh marta tashlanganda uch marta gerb tushishi
 • 160. Standart tanga n marta uloqtirilganda k tasi gerb tushishi ehtimolligi
 • 161. Misol: kengash a’zolarini tanlash ehtimolligi
 • 162. Misol: kombinatorika va ehtimollik
 • 163. Misol: lotereyada yutish ehtimolligi
 • 164. Jekpot yutish ehtimolligi
 • 165. Ehtimollikka oid misol: tugʻilgan kun
 • VII bob: ketma-ketlik

  • 166. Ketma-ketliklar mavzusiga kirish
  • 167. Arifmetik progressiya mavzusiga kirish
  • 168. Progressiyaga oid masala: oʻsish jarayoni
  • 169. Arifmetik progressiyaning rekurrent formulasi
  • 170. Yigʻindi belgisi
  • 171. Chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi mavzusiga kirish
  • 172. Chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi formulasini topish
  • 173. Namunaviy misol: chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (sigma belgisi)
  • 174. Namunaviy misol: chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (yigʻindi ifodasi)
  • 175. Namunaviy misol: chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (rekurrent formula)
  • 176. Namunaviy misol: chekli hadli arifmetik progressiyaning hadlari yigʻindisi (formulalardan foydalanish)
 • 177. Geometrik progressiya mavzusiga kirish
 • 178. Geometrik progressiya mavzusiga kirish (murakkab daraja)
 • 179. Geometrik progressiyalar uchun aniq va rekurrent formulalar
 • 180. Geometrik progressiyaning rekurrent va aniq formulalarini bir-biriga oʻtkazish
 • 181. Chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi mavzusiga kirish
 • 182. Geometrik progressiya yigʻindisini sigma belgisi bilan belgilash
 • 183. Chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi formulasini topish
 • 184. Namunaviy misol: chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi (sigma belgisi)
 • 185. Namunaviy misol: chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi
 • 186. Namunaviy misol: chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi (ijtimoiy tarmoq)
 • 187. Chekli geometrik progressiya yigʻindisiga oid matnli masala: ipoteka
 • Bog‘lanish

  +998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
  tumani, Zulfiyaxonim 33