Yuqori sinf biologiyasi

I bob: biologiya asoslari

 • 1. Biologiyaga kirish
 • 2. Ilmiy uslub
 • 3. Tajriba natijalari analizi
 • 4. Eksperimental dizayn
 • 5. Element va atom
 • 6. Uglevodlar
 • 7. Oqsil va aminokislotalar
 • 8. Lipidlar
 • 9. Nuklein kislotalar
 • 10. Vitamin va minerallar
 • 11. Suvdagi vodorod bogʻlanish
 • 12. Suv — erituvchi sifatida
 • 13. pH haqida tushuncha

II bob: hujayralar

 • 14. Hujayralar darajasi
 • 15. Hujayra nazariyasi
 • 16. Hujayra
 • 17. Bir hujayrali organizmlarning kiprik, xivchin va soxta oyoqlari
 • 18. Hujayra membranasining suyuq mozaykali modeli
 • 19. Eukariot hujayralardagi organellalar
 • 20. Prokariot va eukariot hujayralar
 • 21. Hayvon va oʻsimlik hujayralari

III bob: energiya va transport

 • 22. Metabolizm turlari: anabolizm va katabolizm
 • 23. ATF: adenozin trifosfat
 • 24. Kinetika
 • 25. Fermentlar
 • 26. Aktiv va passiv transport
 • 27. Diffuziya mavzusiga kirish
 • 28. Konsentratsiya gradiyenti
 • 29. Natriy-kaliy nasosi
 • 30. Osmos
 • 31. Gipotonik, izotonik va gipertonik eritmalar (taranglik)
 • 32. Fotosintez bosqichlari
 • 33. Hujayraviy nafas olish mavzusiga kirish
 • 34. Sut kislotali bijgʻish
 • 35. Spirtli yoki etanolli bijgʻish
 • IV bob: koʻpayish va hujayra boʻlinishi

  • 36. Jinssiz va jinsiy ko‘payish
  • 37. Xromosoma, xromatid va xromatin
  • 38. Interfaza
  • 39. Mitoz
  • 40. Saraton kasalligi
  • 41. Meyoz I da xromosomal krossingover
 • 42. Meyoz I bosqichlari
 • 43. Meyoz II bosqichlari
 • 44. Mitoz va meyoz farqlari
 • 45. Odamda urug‘lanish va ilk rivojlanish davri
 • 46. Apoptoz
 • V bob: klassik genetika

  • 47. Irsiyat
  • 48. Allellar va genlar
  • 49. Pennet jadvali bilan ishlash
  • 50. Kodominantlik va chala dominantlik
  • 51. Jinsga birikkan holda irsiylanish
  • 52. Pennet katakchasida jinsga birikkan retsessiv belgi boʻyicha misol
  • 53. Shajara
  • 54. Jinsga birikkan retsessiv belgining namoyon bo‘lish ehtimolligini shajara orqali aniqlash

  VI bob: molekulyar genetika

  • 55. DNK
  • 56. DNKning molekulyar tuzilishi
  • 57. DNK zanjirlarining antiparallel tuzilishi
  • 58. Replikatsiyada DNKning yetakchi va kechikkan zanjirlari
  • 59. RNKning molekulyar tuzilishi
  • 60. DNK replikatsiyasi, RNK transkripsiyasi va translyatsiya
  • 61. Mutatsiyalarning translyatsiya jarayonida aminokislotalarga ta’siri
  • 62. Genetik muhandislik
  • 63. Polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR)
  • 64. Gel elektroforez
  • 65. DNK klonlanishi va rekombinant DNK
  • 66. Yo‘qolib ketgan dinozavrlarni ularning qoldiqlarida saqlangan DNK orqali klonlash mumkinmi?

  VII bob: evolyutsiya

  • 67. Evolyutsiya va tabiiy tanlanish
  • 68. Tabiiy tanlanish va boyqush kapalagi
  • 69. Ongli reja va evolyutsiya
  • 70. Evolyutsiyani anglash
  • 71. Jonzotlardagi turlilik
  • 72. Evolyutsiya dalillari
  • 73. Qazilma qoldiqlari
  • 74. Filogenetik daraxt
  • 75. DNK — evolyutsiyani tushuntiradi
 • 76. Biogeografiya: “hayot” qayerda yashaydi?
 • 77. Evolyutsion aloqadorlikni tasdiqlovchi molekulyar dalillar
 • 78. Taksonomiya va hayot daraxti
 • 79. Turlar
 • 80. Bioxilma-xillik va tabiiy tanlanish
 • 81. Genetik oʻzgaruvchanlik, gen oqimi va yangi turlar
 • 82. Filogenetik daraxt
 • 83. Filogenetik daraxtni tushunish va uni tuzish
 • 84. Dinozavrlarning qarindoshlik aloqalarini qanday bilamiz?
 • VIII bob: odam tanasidagi tizimlar

  • 85. Gomeostaz
  • 86. Yurak anatomiyasi va fiziologiyasi
  • 87. Qon aylanish tizimi va yurak
  • 88. Oʻpka anatomiyasi va fiziologiyasi
  • 89. Oʻpkalar va nafas olish tizimi
  • 90. Skelet strukturasi va vazifasi
  • 91. Tog‘ay
  • 92. Boylam, pay va bo‘g‘imlar
  • 93. Muskulning uch turi
  • 94. Skelet muskul hujayrasining tuzilishi
  • 95. Basketbol to‘pini savatga uloqtirishda qaysi muskullar ishlaydi?
  • 96. Oshqozon-ichak trakti
 • 97. Buyraklar anatomiyasi va fiziologiyasi
 • 98. Siydik ayirish fiziologiyasi
 • 99. Nerv tizimining tuzilishi
 • 100. Neyron anatomiyasi
 • 101. Endokrin tizimi
 • 102. Reproduktiv tizim
 • 103. Tuxum, sperma va urug‘lanish
 • 104. Immunitet turlari: tugʻma va adaptiv, gumoral va hujayra immuniteti
 • 105. Tugʻma yoki maxsus boʻlmagan immunitetda fagotsitlarning oʻrni
 • 106. O‘zimizniki va oʻzimizniki boʻlmagan immunitet
 • 107. Virus replikatsiyasi: litik va lizogen sikl
 • IX bob: ekologiya

  • 108. Ekologiya mavzusiga kirish
  • 109. Ekosistema va biomlar
  • 110. Populyatsiyalarda eksponensial va logistik oʻsish
  • 111. Populyatsiyalarning boshqarilishi
  • 112. Ekotizimlar bioxilma-xilligi
  • 113. Ekotizimlar va ekologik tarmoqlar
  • 114. Turlar introduksiyasi va bioxilma-xillik
  • 115. Ekologik suksessiya
  • 116. Populyatsiyalar oʻrtasida oʻzaro aloqalar
  • 117. Yirtqich va oʻlja sikllari
  • 118. Ekosistemalar oʻrtasida energiya va moddalar almashinuvi
  • 119. Oziq zanjiridagi vazifalarni aniqlashga misol
 • 120. Biogeokimyoviy sikllar haqida umumiy
 • 121. Suvning davriy aylanishi
 • 122. Uglerodning davriy aylanishi
 • 123. Azotning davriy aylanishi
 • 124. Inson faoliyati va bioxilma-xillikka tahdid
 • 125. Bioxilma-xillik “oʻchogʻi” nima?
 • 126. Tabiatni muhofaza qilish va bioxilma-xillikni saqlash
 • 127. Turlar introduksiyasi va bioxilma-xillik
 • 128. Iqlim oʻzgarishi bioxilma-xillikka qanday taʼsir qiladi?
 • 129. Bioxilma-xillikni muhofaza qilish: inson qudrati
 • 130. Bioxilma-xillikni muhofaza qilish: mahalliy va global strategiyalar
 • Bog‘lanish

  +998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
  tumani, Zulfiyaxonim 33