Boshlangʻich algebra

I bob: arifmetik xossalar

 • 1. Xona birligining qiymatini topish
 • 2. Sonni standart shaklda yozish
 • 3. Sonni kengaytirilgan shaklda yozish
 • 4. Xona birliklari qiymatlarini taqqoslash
 • 5. Xona birligi qiymatini tushunish
 • 6. 10 ga koʻpaytirganda va boʻlganda xona birligi qiymati
 • 7. Sonlarni turli xil xona birliklari qiymatlari boʻyicha xona birliklariga ajratish
 • 8. Butun sonlarning xona birliklari boʻyicha taqqoslash
 • 9. Butun sonlarning xona birliklari qiymatlari boʻyicha xona birliklariga ajratish
 • 10. Butun sonlarni ularning xona birliklari qiymatlari boʻyicha qoʻshish
 • 11. Butun sonlarni yuzlar xonasigacha yaxlitlash
 • 12. Butun sonlarni minglar xonasigacha yaxlitlash
 • 13. Butun sonlarni oʻnlar xonasigacha yaxlitlash
 • 14. Butun sonlarni qayta guruhlash: 675
 • 15. Butun sonlarni qayta guruhlash: 76,830
 • 16. Butun sonlarni qayta guruhlash: 430
 • 17. Amallarni bajarish tartibi
 • 18. Amallarni bajarish tartibi namunasi
 • 19. Ishlangan misol: amallar tartibi (QDKBAQ)
 • 20. Koʻpaytirishning xossalari
 • 21. Koʻpaytirishning xossalari va qonunlari
 • 22. Qoʻshishning oʻrin almashtirish qonuni
 • 23. Koʻpaytirishning oʻrin almashtirish qonuni
 • 24. Qoʻshishning guruhlash qonuni
 • 25. Koʻpaytirishning guruhlash qonuni
 • 26. Koʻpaytirishning guruhlash xossasi
 • 27. 1 ning asosiy xossasi
 • 28. 0 ning asosiy xossasi
 • 29. Qarama-qarshi sonning xossasi
 • 30. Teskari sonning xossasi
 • 31. Qoʻshishning taqsimot xossasi
 • 32. Ayirishning taqsimot xossasi
 • 33. Taqsimot xossasiga oid misollar
 • 34. Ratsional va irratsional sonlarga kirish
 • 35. Sonlarni sinflarga ajratish: ratsional va irratsional

II bob: boʻluvchi va koʻpaytuvchilar

 • 36. 2, 3, 4, 5, 6, 9 va 10 ga boʻlinish alomatlari
 • 37. Boʻlinishni aniqlash
 • 38. 3 ga boʻlinish alomati
 • 39. 9 ga boʻlinish alomati
 • 40. Sonning boʻluvchilarini topish
 • 41. Boʻluvchi va karralilarni topish
 • 42. Tub sonlar
 • 43. Tub va murakkab sonlarni aniqlash
 • 44. Tub koʻpaytuvchilarga yoyish
 • 45. Tub koʻpaytuvchilarga yoyishga oid masalalar
 • 46. Umumiy boʻluvchiga oid misollar
 • 47. Eng kichik umumiy karrali
 • 48. Eng kichik umumiy karrali: takrorlanuvchi boʻluvchilar
 • 49. Uchta sonning eng kichik umumiy karralisi
 • 50. Eng katta umumiy boʻluvchiga oid misollar
 • 51. Eng katta umumiy boʻluvchiga oid tushuntirishlar
 • 52. EKUB va EKUKlarga oid matnli masalalar

III bob: maʼlumotlarni oʻqish va izohlash

 • 53. Maʼlumotlarni taqdim etish
 • 54. Ildiz va barg diagrammasi
 • 55. Ildiz va barg diagrammasini oʻqish
 • 56. Nuqtali diagrammalarni oʻqish
 • 57. Ustunli diagrammalarni tuzish
 • 58. Ustunli diagrammalarni oʻqish
 • 59. Ustunli diagrammalarni talqin qilish: timsohlar
 • 60. Gistogrammalar
 • 61. Doiraviy diagrammalarni oʻqish
 • 62. Tezlik jadvali va nuqtali diagrammalar
 • 63. Gistogrammalar, nuqtali va qutili diagrammalarni taqqoslash
 • 64. Chalgʻituvchi chiziqli diagrammalar
 • 65. Boʻluvchilar va karralilar: hafta kunlari
 • 66. Matematik qonuniyat: tish tozalagich
 • 67. Matematik qonuniyat: stol
 • IV bob: oʻlchov

  • 68. Yuza va birlik kvadratlar haqida dastlabki tushunchalar
  • 69. Toʻgʻri toʻrtburchak yuzini birlik kvadratlar yordamida oʻlchash
  • 70. Birlik kvadrat va uning boʻlaklari yordamida yuzani oʻlchash
  • 71. Yuzni ifodalaydigan formulani topish uchun birlik kvadratlarni sanash
  • 72. Yuzi berilgan toʻgʻri toʻrtburchakni yasash 2
  • 73. Yuzi berilgan toʻgʻri toʻrtburchakni yasash 1
  • 74. Birlik kvadratlardan yuzani ifodalaydigan formulaga oʻtish
  • 75. Perimetr
  • 76. Shakl perimetri
 • 77. Tomon uzunligi nomaʼlum boʻlganda perimetrni yopish
 • 78. Perimetr orqali nomaʼlum tomonni topish
 • 79. Yuz va perimetrga oid matnli masala: stol
 • 80. Yuz va perimetrga oid matnli masala: itlar uchun qafas
 • 81. Hajm tushuchasi
 • 82. Hajmni birlik kublar yordamida hisoblash
 • 83. Hajmni yuz va balandlik ko‘paytmasi orqali hisoblash
 • 84. To‘g‘ri to‘rtburchakli prizmaning hajmi
 • 85. Hajmga oid matnli masala: suv sisternasi
 • V bob: kasrlar

  • 86. Kasrlar mavzusiga kirish
  • 87. Shakllarni teng qismlarga boʻlish
  • 88. Surati 1 boʻlgan kasrlarga oid masala
  • 89. Bittadan ortiq teng qismlar
  • 90. 1 dan katta kasrlarni aniqlash
  • 91. Surat va maxrajlarni aniqlash
  • 92. Sonlar oʻqidagi kasrlar
  • 93. Sonlar oʻqi vidjetidagi kasrlar
  • 94. Teng kasrlar mavzusiga kirish
  • 95. Teng kasrlarni tasvirlash
  • 96. Teng kasr chizmalari
  • 97. Teng kasrlar haqida batafsil
  • 98. Kasrlarni “>” va “<” belgilari bilan taqqoslash
  • 99. Bir xil surat yoki maxrajli kasrlarni taqqoslash
  • 100. Kasrlarni taqqoslash
  • 101. Kasrlarni taqqoslash (har xil maxrajli (2-qism
  • 102. Kasrlarni taqqoslash va tartib bilan joylashtirish
  • 103. Kasrlarni tartib bilan joylashtirish
  • 104. Umumiy maxrajlarni topish
  • 105. Umumiy maxrajlar: 1/4 va 5/6
  • 106. Umumiy maxrajlar: 3/5 va 7/2
  • 107. Kasrni tasvirlash orqali qismlarga ajratish
  • 108. Aralash sonlarni qismlarga ajratish
  • 109. Bir xil maxrajli kasrlarni qoʻshish
  • 110. Bir xil maxrajli kasrlarni ayirish
  • 111. Bir xil maxrajli aralash sonlarni qoʻshish
  • 112. Bir xil maxrajli aralash sonlarni ayirish
  • 113. Aralash sonlarni notoʻgʻri kasrlar koʻrinishiga keltirish
  • 114. Notoʻgʻri kasrlarni aralash sonlar koʻrinishiga keltirish
  • 115. Notoʻgʻri kasrlar va aralash sonlarni taqqoslash
 • 116. Kasrlarni tasvirlash orqali qoʻshish: 5/6 + 1/4
 • 117. Kasrlarni tasvirlash orqali ayirish: 3/4 - 5/8
 • 118. Har xil maxrajli kasrlarni qoʻshish
 • 119. Har xil maxrajli kasrlarni ayirish
 • 120. Aralash sonlarni qoʻshish: (19+3/ + (18+2/3
 • 121. Aralash sonlarni ayirish: (7+6/9 - (3+2/5
 • 122. Aralash sonlarni xona birliklariga ajratish orqali qoʻshish
 • 123. Har xil maxrajli kasrlarni xona birliklariga ajratish orqali ayirish
 • 124. Kasrga oid masala: pianino
 • 125. Kasrga oid masala: kaltakesak
 • 126. Kasrlarni qoʻshishga oid masala: boʻyoq
 • 127. Kasrlarni ayirishga oid masalalar: pomidorlar
 • 128. Butun va kasr sonlarni tasvirlash orqali koʻpaytirish
 • 129. Teng kasr va butun sonni koʻpaytirishga oid masalalar
 • 130. Sonning miqdorini aniqlash uchun kasrlarni koʻpaytirish
 • 131. Ikkita kasrni koʻpaytirish mavzusiga kirish
 • 132. Ikkita kasrni koʻpaytirish: kasr chizmasi
 • 133. 2 ta kasrni koʻpaytirish: sonlar oʻqi
 • 134. 2 ta kasrni koʻpaytirish: 5/6 x 2/3
 • 135. Aralash sonlarni koʻpaytirish
 • 136. Kasrlarni koʻpaytirishga oid masala: kekslar
 • 137. Kasrlarni koʻpaytirishga oid masala: kir yuvish shahobchasi
 • 138. Kasrlarni koʻpaytirishga oid masala: velosiped
 • 139. Kasrlarni boʻlish amali oʻrnida foydalanish haqida tushuncha
 • 140. Boʻlish orqali kasr hosil qilish
 • 141. Kasrlarni boʻlish haqida tushuncha
 • 142. Kasrlarni boʻlish: 2/5 ÷ 7/3
 • 143. Kasrlarni boʻlish: 3/5 ÷ 1/2
 • 144. Butun sonlar va kasrlarni boʻlish: futbolkalar
 • 145. Kasrlarni butun sonlarga boʻlish: oʻrganish
 • VI bob: oʻnli kasrlar

  • 146. Oʻnli kasrlar mavzusiga kirish
  • 147. Oʻnli kasrlarni soʻzlarda ifodalash
  • 148. Oʻnli kasrni kengaygan shaklda yozish
  • 149. Kataklarda koʻrsatilgan oʻnli kasrlarni yozish
  • 150. 0 dan 1 gacha boʻlgan oʻndan birlarni sonlar oʻqida koʻrsatish
  • 151. Sonlar oʻqidagi oʻndan birlarni aniqlash
  • 152. Sonlar oʻqidagi oʻnli kasrlarni koʻrsatish
  • 153. 0 dan 0,1 gacha boʻlgan yuzdan birlarni sonlar oʻqida koʻrsatish
  • 154. Sonlar oʻqidagi yuzdan birlarni aniqlash
  • 155. Misol: oʻnli kasrlarni oʻndan birlar xonasigacha yaxlitlash
  • 156. Sonlar oʻqidagi oʻnli kasrlarni yaxlitlash
  • 157. Oʻnli kasrlarni taqqoslash (2-qism)
  • 158. Oʻnli kasrlarni taqqoslash (3-qism)
  • 159. Oʻnli kasrlarni taqqoslash: 9,97 va 9,798
  • 160. Oʻnli kasrlarni taqqoslash: 156,378 va 156,348
  • 161. Oʻnli kasrlarni tartib bilan joylashtirish (1-qism)
  • 162. Oʻnli kasrlarni tartib bilan joylashtirish (2-qism)
  • 163. Sonni oddiy kasr va oʻnli kasr koʻrinishida qayta yozish
  • 164. Oʻnli kasrlarni oddiy kasr koʻrinishiga keltirish: 0,15
  • 165. Oʻnli kasrlarni oddiy kasr koʻrinishiga keltirish: 0,8
  • 166. Oʻnli kasrlarni oddiy kasr koʻrinishiga keltirish: 0,36
  • 167. Kasrni oʻnlik kasrga: 11/25
  • 168. Misol: oddiy kasr (7/8 ni oʻnli kasr koʻrinishiga oʻtkazish
  • 169. Oʻnli kasrlarni kasr koʻrinishiga oʻtkazish (2-qism) (1-misol)
 • 170. Oʻnli kasrlarni kasr koʻrinishiga oʻtkazish (2-qism) (2-misol)
 • 171. Oʻnli kasrlarni qoʻshish mavzusiga kirish: oʻndan birlar
 • 172. Oʻnli kasrlarni maxraji bir, oʻn, yuz boʻlgan kasrlarga qoʻshish
 • 173. Oʻnli kasrlarni qoʻshish: 9,087 + 15,31
 • 174. Oʻnli kasrlarni qoʻshish: 0,822+ 5,65
 • 175. Uchta oʻnli kasrni qoʻshish
 • 176. Oʻndan birlardan iborat murakkabroq oʻnli kasrlarni ayirish usullari
 • 177. Yuzdan birlarni ayirish uchun yanada ilgʻor usullar
 • 178. Oʻnli kasrlarni ayirish: 9,005 – 3,6
 • 179. Oʻnli kasrlarni ayirish: 39,1 – 0,794
 • 180. Oʻnli kasrlarni qoʻshishga oid masala
 • 181. Oʻnli kasrlarni qoʻshish va ayirishga oid masala
 • 182. Oʻnli kasrlarni koʻpaytirish mavzusiga kirish
 • 183. Oʻnli kasrlarni koʻpaytirish usullarini rivojlantirish
 • 184. Oʻnli kasrlarni koʻpaytirish: xona birligi
 • 185. Murakkab oʻnli kasrlarni koʻpaytirish
 • 186. Oʻnli kasr hosil qilish uchun butun sonlarni boʻlish
 • 187. Oʻnli kasr boʻlinmalari uchun boʻlish usullari
 • 188. Oʻnli kasrlar uchun koʻp xonali sonlarni boʻlish usullari
 • 189. Oʻndan birlarga boʻlish usullari
 • 190. Oʻnli kasrlarni toʻliq boʻlish
 • 191. Oʻndan birlardan iborat oʻnli kasrlarni boʻlish
 • 192. Oʻnli kasrlarni ustunlarda boʻlish
 • 193. Koʻp xonali oʻnli kasrga boʻlish
 • VII bob: manfiy sonlar va koordinata tekisligi

  • 194. Manfiy sonlar mavzusiga kirish
  • 195. Manfiy sonlarni tartib bilan joylashtirish
  • 196. Qarama-qarshi sonlar
  • 197. Teskari tomondagi manfiy ishora
  • 198. Absolut qiymatga misollar
  • 199. Absolut qiymatlarni taqqoslash
  • 200. Absolut qiymatlarni sonlar oʻqiga joylashtirish
  • 201. Absolut qiymat sonlar orasidagi masofa sifatida
  • 202. Manfiy sonlarni qoʻshishga misol
  • 203. Har xil ishorali sonlarni qoʻshish
  • 204. Manfiy sonlarni qoʻshish va ayirish
  • 205. Manfiy sonlarni ayirish = musbat sonlarni qoʻshish
  • 206. Manfiy sonni manfiy songa koʻpaytirishning ahamiyati
 • 207. Manfiy sonni manfiy songa koʻpaytirilganda musbat son hosil boʻlishi sababi
 • 208. Musbat va manfiy sonlarni koʻpaytirish
 • 209. Musbat va manfiy sonlarni boʻlish
 • 210. Koordinata tekisligidagi nuqtalarga oid misollar
 • 211. Nuqtani tasvirlash (nuqtalar juftligi)
 • 212. Nuqtaning koordinatalarini aniqlash
 • 213. Koordinata tekisligining choraklari
 • 214. Nuqta va choraklarga oid misollar
 • 215. Koordinata tekisligiga oid matnli masala
 • 216. Koordinata tekisligida nuqtalarni akslantirish
 • 217. Koordinata tekisligida munosabatlarni tasvirlash
 • 218. Koordinata tekisligidagi munosabatlarni sharhlash
 • 219. Tartiblangan juftliklar orasidagi munosabatlarni sharhlash
 • VIII bob: nisbatlar, darajalar, proporsiyalar

  • 220. Nisbatlar mavzusiga kirish
  • 221. Asosiy nisbatlar
  • 222. Teng kuchli nisbatlar
  • 223. Teng kuchli nisbatlar: retsept
  • 224. Teng kuchli nisbatlarga oid matnli masalalar
  • 225. Teng kuchli nisbatlarni tushunish
  • 226. Nisbatlarga oid masalalarni chizmalar yordamida yechish
  • 227. Nisbatlar va ikkita sonli oʻqlar
  • 228. Nisbatlarga oid masalalarni jadval yordamida yechish
  • 229. Nisbatlarga oid masalalarni tasmali diagrammalar yordamida yechish
  • 230. Koordinata oʻqida nisbatlarni tasvirlash
  • 231. Nisbatlar va oʻlchashlar
  • 232. Boʻlim: butun sonlar nisbatiga oid matnli masala
  • 233. Boʻlim: butun sonlar nisbatlari
  • 234. Kattaliklar nisbati mavzusiga kirish
  • 235. Kattaliklar nisbatiga oid masala
  • 236. Birlik narxga oid masalani yechish
  • 237. Bir nechta kattaliklar qatnashgan nisbatlarga oid matnli masalalar
  • 238. Kattaliklar nisbatini taqqoslashga oid misol
  • 239. Oʻrtacha tezlik yoki kattaliklar nisbatini topish
  • 240. Tezlikni koʻchirish
  • 241. Foizning maʼnosi
  • 242. 109% ning maʼnosi
  • 243. Foizlarni kasr modellarda ifodalash
  • 244. Oddiy kasr, oʻnli kasr va foizlarni koʻrgazmali modellarda tasvirlash
  • 245. Oʻnli kasrlarni foizlarga oʻtkazish: 0,601
  • 246. Oʻnli kasrlarni foizlarga oʻtkazish: 1,501
  • 247. Foizlarni oʻnli kasrlarga oʻtkazish: 59,2%
  • 248. Foizlarni oʻnli kasrlarga oʻtkazish: 113,9%
  • 249. Foizlarni oʻnli kasrlarga oʻtkazish va kasrlarga doir misol
  • 250. Sonli ifodalarni tartiblash
 • 251. Foizni topish
 • 252. Butun sonning foizi
 • 253. Foiz miqdori va asosni topish
 • 254. Foizga oid matnli masala: 100 soni 80 ning necha foizi?
 • 255. Foizga oid matnli masala: qaysi sonning 15% i 78 ga teng?
 • 256. Foizga oid matnli masala: mangolar
 • 257. Foizga oid matnli masala: konserva idishlarni qayta ishlash
 • 258. Foizga oid matnli masala: pingvinlar
 • 259. Foizlarda oʻsish
 • 260. Foizlarga oid masalalarni yechish
 • 261. Foizlarga oid matnli masalalar namunalari
 • 262. Soliq, chegirma va choychaqaga oid misollar
 • 263. Kasr va vaqtning birliklariga oid bir necha bosqichli matnli masala
 • 264. Qoʻshish, ayirish va koʻpaytirishga oid bir necha bosqichli matnli masala
 • 265. Oʻnli kasrlar va ayirishga oid bir necha bosqichli matnli masala
 • 266. Proporsionallik koeffitsiyentini chizma yordamida aniqlash
 • 267. Proporsionallik koeffitsiyentini tenglama yordamida aniqlash
 • 268. Proporsionallik koeffitsiyentini jadval yordamida aniqlash (tenglamalar bilan)
 • 269. Proporsionallik koeffitsiyentlarini taqqoslash
 • 270. Proporsionallik koeffitsiyentlarini talqin qilish
 • 271. Proporsionallik munosabati mavzusiga kirish
 • 272. Proporsionallik munosabati: spagetti
 • 273. Proporsionallik munosabati: bananlar
 • 274. Proporsionallik munosabati: kino chiptalari
 • 275. Proporsionallik munosabati
 • 276. Nomaʼlum oʻzgaruvchi qatnashgan proporsiyani yechish
 • 277. Proporsiyalarni yozishga oid misol
 • 278. Proporsiyaga oid matnli masala: hotdoglar
 • 279. Proporsiyaga oid matnli masala: shirinliklar
 • 280. Turli oʻlcham birliklarda oʻlchanadigan kattaliklarga oid matnli masala: sayohat
 • IX bob: tenglamalar, ifodalar va tengsizliklar

  • 281. Oʻzgaruvchi nima?
  • 282. Biz nega koʻpaytirish belgisidan foydalanmayapmiz?
  • 283. Bir oʻzgaruvchili ifoda qiymatini hisoblash
  • 284. Ikki oʻzgaruvchili ifoda qiymatini hisoblash
  • 285. Ikki oʻzgaruvchili ifoda qiymatini hisoblash: oddiy va oʻnli kasrlar
  • 286. Ifodaning qiymati haqida dastlabki tushuncha
  • 287. Sonli ifodalarni tuzish
  • 288. Qavsli va qavssiz ifodalar qiymatini hisoblash
  • 289. Oʻzgaruvchili ifodalar qiymatini hisoblash: harorat
  • 290. Oʻzgaruvchili ifodalar qiymatini hisoblash: kublar
  • 291. Oʻzgaruvchili ifodalar qiymatini hisoblash: darajalar
  • 292. Asosiy harfli ifodalarni yozish
  • 293. Harfli ifodalarni yozish
  • 294. Harfli va qavsli ifodalarni yozish
  • 295. Matnli masalalarga mos asosiy ifodalarni yozish
  • 296. Matnli masalalarga mos ifodalarni yozish
  • 297. Oʻzgaruvchilar, ifodalar va tenglamalar
  • 298. Yechimlarni tenglamalarga qoʻyib tekshirib koʻrish
  • 299. Tenglamalarning har ikki tomonida bir xil ifodalar
  • 300. Munosabatni tenglama bilan ifodalash
  • 301. Tenglamaning har ikki tomonini boʻlish
 • 302. Bir bosqichli tenglamalar haqida dastlabki tushuncha
 • 303. Qoʻshish va ayirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 304. Ayirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 305. Qoʻshish va ayirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar: oddiy va oʻnli kasrlar
 • 306. Boʻlish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 307. Koʻpaytirish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar
 • 308. Koʻpaytirish va boʻlish qatnashgan bir bosqichli tenglamalar: oddiy va oʻnli kasrlar
 • 309. Bir bosqichli tenglamalar yordamida modellashtirish
 • 310. Tenglamaga doir matnli masala: super yoga (1-qism)
 • 311. Tenglamaga doir matnli masala: super yoga (2-qism)
 • 312. Katta va kichik belgilari
 • 313. Tengsizliklarni tasvirlash
 • 314. Tengsizlikka oid matnli masalalar
 • 315. Tengsizlikka oid matnli masala: bitta oʻzgaruvchi
 • 316. Tengsizliklarni tasvirlashga oid misol
 • 317. Ikki bosqichli tenglamalarga kirish
 • 318. Ikki bosqichli tenglamalarga oid dastlabki tushuncha
 • 319. Ishlangan misol: ikki bosqichli tenglamalar
 • 320. Erksiz va erkli oʻzgaruvchilar
 • 321. Erksiz va erkli oʻzgaruvchilar: chizma
 • 322. Erksiz va erkli oʻzgaruvchilar: tenglama
 • X bob: darajalar, radikallar va standart shakl

  • 323. Darajaga yaqinlashtirish
  • 324. Darajalarga kirish
  • 325. 0 va 1-daraja
  • 326. Turli darajalarga 1 va -1
  • 327. Nolning darajalari
  • 328. Darajali ifodalarni taqqoslash
  • 329. Oʻnli kasrlarning darajalari
  • 330. Oʻzgaruvchining darajasi qatnashgan ifodalarning qiymatini hisoblash
  • 331. Kvadrat ildizlarga kirish
  • 332. Kvadrat ildizlarni tushunish
  • 333. Kvadrat ildizlarni yuzlar xonasigacha yaxlitlash
  • 334. Kvadrat ildizlarni soddalashtirish
  • 335. Kub ildizlarga kirish
  • 336. Kub boʻlmagan sonning kub ildizi
  • 337. Kub ildizni soddalashtirish
  • 338. Ishlangan misol: manfiy sonning kub ildizi
  • 339. Darajalarni koʻpaytirish xossalari
 • 340. Daraja xossalari qavslar bilan
 • 341. Darajalarni boʻlish xossalari
 • 342. Manfiy darajalar
 • 343. Manfiy darajaga oid dastlabki tushuncha
 • 344. Darajalarni koʻpaytirish va boʻlish (butun darajalar)
 • 345. Koʻpaytma va boʻlinmalarning darajalari (butun darajalar)
 • 346. Standart shaklga kirish
 • 347. Standart shakl namunalari 1
 • 348. Standart shakl namunalari 2
 • 349. Standart shakl namunasi: 0,0000000003457
 • 350. 10 ning darajalari karralilarini koʻpaytirish
 • 351. 10 ning daraja koʻrsatkichlari
 • 352. Sonni eng yaqin 10 ning darajasigacha yaxlitlashga oid masala namunasi 1
 • 353. Sonni eng yaqin 10 ning darajasigacha yaxlitlashga oid masala namunasi 2
 • 354. Standart shaklda koʻpaytirish namunasi
 • 355. Standart shaklda berilgan uchta sonni koʻpaytirish
 • 356. Standart shaklda berilgan sonlarni koʻpaytirish va boʻlish
 • Bog‘lanish

  +998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
  tumani, Zulfiyaxonim 33