Geometriya

I bob: geometriya asoslari

 • 1. Yevklid. Geometriyaning “otasi”
 • 2. Geometriya atamalari va belgilashlari
 • 3. Toʻgʻri chiziq, toʻgʻri chiziq kesmasi va nur
 • 4. Fazoda tekisliklar
 • 5. Geometrik ta’riflarga misol
 • 6. Burchaklarni gradus birligida oʻlchash
 • 7. Burchaklarni transportir yordamida oʻlchash (1-video)
 • 8. Burchaklarni transportir yordamida oʻlchash (2-video)
 • 9. Oʻtkir, toʻgʻri va oʻtmas burchaklar
 • 10. Vertikal burchaklar
 • 11. Vertikal burchaklarga oid misol
 • 12. Qoʻshni va toʻgʻri burchakkacha toʻldiruvchi burchaklar
 • 13. Toʻldiruvchi burchaklarga (yigʻindisi toʻgʻri burchakga teng) oid misol
 • 14. Qoʻshni burchaklarga oid misol
 • 15. Burchaklar, parallel chiziqlar va ularni kesuvchilar
 • 16. Parallel va perpendikulyar chiziqlar
 • 17. Ikkita toʻgʻri chiziqni uchinchisi keskanda hosil boʻlgan burchaklar
 • 18. Ikkita parallel toʻgʻri chiziqni uchinchi toʻgʻri chiziq kesib oʻtishidan hosil boʻlgan burchaklar
 • 19. Mos burchaklar
 • 20. Uchburchakning ichki burchaklari yigʻindisi 180° ekanligining isboti
 • 21. Misol: uchburchakning tashqi burchagi
 • 22. Misol: uchburchak burchaklari (kesishuvchi to‘g‘ri chiziqlar)
 • 23. Misol: uchburchak burchaklari (chizma)
 • 24. Qiziqarli masala 2: uchburchak burchaklari
 • 25. Koʻpburchakning ichki burchaklari yigʻindisi
 • 26. Koʻpburchakning tashqi burchaklari yigʻindisi
 • 27. Uchburchak tengsizligi teoremasi
 • 28. Toʻrtburchaklar haqida dastlabki tushunchalar
 • 29. Toʻrtburchak xossalari
 • 30. Varrak geometrik shakl sifatida
 • 31. Toʻrtburchak turlari
 • 32. Paralellogrammning qarama-qarshi tomonlarining tengligini isbotlash
 • 33. Paralellogrammning qarama-qarshi ichki burchaklarining tengligini isbotlash
 • 34. Perimetr va yuza
 • 35. Uchburchak yuzi
 • 36. Parallelogram yuzi
 • 37. Trapetsiya yuzi
 • 38. Varraksimon shakl yuzi
 • 39. Kataklar ustiga chizilgan uchburchakning yuzini topish
 • 40. Kataklar ustiga chizilgan toʻrtburchakning yuzini topish
 • 41. Murakkab shakllar yuzi
 • 42. Nostandart ko‘pburchakning yuzi va perimetrini topish
 • 43. Perimetr va yuzani topishga oid misol
 • 44. Radius, diametr, aylana uzunligi va π
 • 45. Doira yuzi
 • 46. Aylana radiuisi va diametri
 • 47. Nega aylana yuzasi πr² formulasi orqali topiladi?
 • 48. Ko‘pyoqlarning yassi yoyilmasi
 • 49. To‘g‘ri to‘rtburchakli prizmada sirt yuzini topish

II bob: almashtirishlar

 • 50. Masofani saqlaydigan geometrik almashtirishlar
 • 51. Gomotetiya haqida dastlabki tushunchalar
 • 52. Geometrik almashtirishlar
 • 53. Nuqtalarni parallel ko‘chirish
 • 54. Parallel koʻchishlarni aniqlash
 • 55. Shakllarni parallel ko‘chirish
 • 56. Shakllarni koʻchirish/siljitish masalasi
 • 57. Nuqtalarni burish
 • 58. Burishlarni aniqlash
 • 59. Shakllarni nuqta atrofida aylantirish
 • 60. Nuqtalarni akslantirish
 • 61. Akslantirishlarni aniqlash
 • 62. Akslantirish qoidalari
 • 63. Shaklning biror chiziqqa nisbatan akslantirilishi
 • 64. O‘zgartirishlar orqali o‘lchamlarni topish
 • 65. Masofani saqlaydigan geometrik almashtirishlarda xossalar saqlanishi
 • 66. Shakllarni belgilash
 • 67. Nuqtalar gomotetiyasi
 • 68. Gomotetiya: gomotetiya koeffitsienti
 • 69. Gomotetiya: markaz
 • 70. Shakllar gomotetiyasi: cho‘zish
 • 71. Shakllar gomotetiyasi: siqish
 • 72. Gomotetiya va uning xossalari
 • 73. Oʻzgartirishlarning ketma-ketligi
 • 74. Shakllarni oʻzgartirish qoidalari
 • 75. Oʻzgarishlarga oid isbotlar
 • 76. Oʻzgartirishning turini aniqlash
 • 77. Simmetriya
 • 78. Aylanish simmetriyasi
 • 79. Simmetriyasini bilgan holda toʻrtburchakni topish (1-misol)
 • 80. Simmetriyasini bilgan holda toʻrtburchakni topish (2-misol)

III bob: oʻzaro tenglik

 • 81. O‘zaro teng shakllar va geometrik almashtirishlar
 • 82. O‘zaro teng bo‘lmagan shakllar va geometrik almashtirishlar
 • 83. TTT alomatiga ko‘ra uchburchak tengligi
 • 84. Uchburchaklarning tenglik qoidalari
 • 85. Nima uchun TTB alomati uchburchaklarning tenglik alomati hisoblanmaydi?
 • 86. Teng uchburchaklarni aniqlash
 • 87. Uchburchakning ichki burchaklari yigʻindisi 180° ekanligining isboti
 • 88. Uchburchakning teng yonli boʻlishining isboti
 • 89. Uchburchakning muntazam boʻlishining isboti
 • 90. Teng uchburchaklarning mos burchaklari
 • 91. Teng yonli va teng tomonli uchburchaklarga oid misollar
 • 92. Teng yonli uchburchaklarning burchaklarini topish (1-misol)
 • 93. Teng yonli uchburchaklarning burchaklarini topish (2-misol)
 • 94. Parallelogrammning diagonallariga oid isbot
 • 95. Romb diagonallarining oʻzaro perpendikulyar boʻlishining isboti
 • 96. Rombning diagonallari bir-birining oʻrtasidan oʻtuvchi ikki perpendikulyar chiziqlar ekanining isboti
 • 97. Rombning yuzasini hisoblashni keltirib chiqarish
 • 98. Uchburchaklar tengligiga doir misol
 • 99. Uchburchaklar tengligiga doir 2-misol
 • 100. Uchburchaklar tengligidan foydalanib burchkani topish
 • 101. Geometrik yasashlar: perpendikulyar mediana
 • 102. Geometrik yasashlar: perpendikulyar chiziq
 • 103. Geometrik yasashlar: burchak bissektrisasi
 • IV bob: oʻxshashlik

  • 104. O‘xshash shakllar va geometrik almashtirishlar
  • 105. Uchburchaklarning oʻxshashligi
  • 106. Uchburchaklarning oʻxshashlik alomatlari
  • 107. Oʻxshash uchburchaklarni aniqlash
  • 108. O‘xshash uchburchaklarning mos tomonlaridan o‘tgan to‘g‘ri chiziqlarning burchak koeffitsiyentlari tengligi
  • 109. Oʻxshash uchburchaklarga oid misol
  • 110. Oʻxshash uchburchaklarga oid misol: bir tomonning ikki xil vazifa bajarishi
 • 111. Burchak bissektrisasi teoremasi
 • 112. Burchak bissektrisasi teoremasining qoʻllanilishi
 • 113. Oʻxshash va teng uchburchaklarning qoʻllanilishi
 • 114. Uchburchakning oʻxshashligiga oid qiyinroq misol
 • 115. Geometrik misol: oltin nisbat
 • 116. Geometriyadan masala: Yer va Oy radiuslari
 • 117. Geometriyadan masala: bilyard oʻyinida mukammal zarba
 • V bob: toʻgʻri burchakli uchburchaklar va trigonometriya elementlari

  • 118. Pifagor teoremasi haqida dastlabki ma’lumotlar
  • 119. Pifagor teoremasi (1-qism)
  • 120. Pifagor teoremasiga oid matnli masala: kema
  • 121. Pifagor teoremasiga oid misollar
  • 122. Pifagor teoremasiga oid matnli masala: gilam
  • 123. Teng yonli uchburchak uchun Pifagor teoremasi
  • 124. Pifagor teoremasi (2-qism)
  • 125. Pifagor teoremasi (3-qism)
  • 126. Pifagor teoremasining Garfild isboti
  • 127. Pifagor teoremasining Bxaskara isboti
  • 128. Pifagor teoremasini o‘xshashlik orqali isbotlash
  • 129. Pifagor teoremasi isboti
  • 130. Maxsus toʻgʻri burchakli uchburchak (1-qism)
  • 131. Maxsus toʻgʻri burchakli uchburchak (2-qism)
  • 132. 30-60-90 burchakli uchburchakka oid misol
  • 133. Maxsus toʻgʻri burchakli uchburchaklarga oid isbot (1-qism)
  • 134. Maxsus toʻgʻri burchakli uchburchaklarga oid isbot (2-qism)
  • 135. Muntazam oltiburchakning yuzasi
 • 136. Trigonometrik nisbatlar. Kirish
 • 137. Toʻgʻri burchakli uchburchaklarda trigonometrik nisbatlar
 • 138. Trigonometriya orqali toʻgʻri burchakli uchburchak tomonini aniqlash
 • 139. Masala: toʻgʻri burchakli uchburchak
 • 140. Uchburchaklarning oʻxshashligi va trigonometrik nisbatlar
 • 141. Trigonometrik masala: ayniyatlarni tekshirish
 • 142. Trigonometrik masala: trigonometrik qiymatlar va tomon nisbatlari
 • 143. Toʻldiruvchi burchaklarning sinus va kosinuslari
 • 144. Toʻldiruvchi burchaklardan foydalanish
 • 145. Matnli masala: toʻldiruvchi burchaklar
 • 146. Sinuslar teoremasi yordamida tomonni topish
 • 147. Sinuslar teoremasi yordamida burchakni topish
 • 148. Sinuslar teoremasining isboti
 • 149. Kosinuslar teoremasi yordamida tomonni topish
 • 150. Kosinuslar teoremasi yordamida burchakni topish
 • 151. Kosinuslar teoremasining isboti
 • 152. Trigonometrik matnli masala: yulduzlar
 • VI bob: stereometriya

  • 153. Uchburchakli prizma va kubning hajmi
  • 154. Konus hajmi
  • 155. Silindr hajmi va sirt yuzi
  • 156. Shar hajmi
 • 157. Zichlikka oid midol: havo shari
 • 158. Toʻgʻri toʻrtburchakli piramidaning kesimi
 • 159. Kubning kesimlari
 • 160. Tekislikdagi shakllarning fazoda aylantirlishi
 • VII bob: analitik geometriya

  • 161. Ikki nuqta orasidagi masofani topish uchun formula
  • 162. Koordinatalar sistemasida ikki nuqtaning o‘rta nuqtasini topish formulasi
  • 163. Toʻgʻri chiziqni boʻlaklarga boʻlish: chizma
  • 164. Toʻgʻri chiziqni boʻlaklarga boʻlish
  • 165. Koordinatalar tekisligida berilgan trapetsiyaning yuzasini topish
  • 166. Nuqta aylana ichida, ustida yoki aylanadan tashqarida ekanini aniqlash
  • 167. Ikkita aylanadagi nuqtalar: misol
  • 168. Koordinatalar tekisligiga oid misol
  • 169. Koordinatalar tekisligida berilgan toʻrtburchaklarning turini aniqlash
  • 170. Parallel va perpendikulyar toʻgʻri chiziqlar tushunchasi
 • 171. Grafik chiziqlarining parallel va perpendikulyarligi
 • 172. Funksiya grafiklarining parallelligi (1-misol)
 • 173. Funksiya grafiklarining parallelligi (2-misol)
 • 174. Funksiya grafiklarining parallelligi (3-misol)
 • 175. Funksiya grafiklarining perpendikulyarligi
 • 176. Perpendikulyar chiziqlarning tenglamasini tuzish (1-misol)
 • 177. Perpendikulyar chiziqlarning tenglamasini tuzish (2-misol)
 • 178. Parallel chiziqlar burchak koeffitsiyentlarining teng ekanini isbotlash
 • 179. Perpendikulyar chiziqlar burchak koeffitsiyentlari koʻpaytmasining –1 ga tengligini isbotlash
 • VIII bob: aylanalar

  • 180. Aylana va unga doir ta’riflar bilan tanishish
  • 181. Radius, diametr, aylana uzunligi va π
  • 182. Barcha aylanalarning oʻxshash ekanini isbotlash
  • 183. Aylana yoyi tushunchasi
  • 184. Yoy uzunligini topish
  • 185. Tenglama yordamida yoy uzunligini topish
  • 186. Markaziy burchak yordamida yoy uzunligini topish
  • 187. Yoy uzunligini bilgan holda markaziy burchakni topish
  • 188. Radianlar haqida
  • 189. Radian va graduslar
  • 190. Radianlarni graduslarda ifodalash
  • 191. Graduslarni radianlarda ifodalash
  • 192. Yoy — aylananing bir qismi
  • 193. Yoy uzunligini radianda berilgan burchak yordamida hisoblash
  • 194. Sektor yuzasi
  • 195. Ichki chizilgan burchak
  • 196. Aylanaga ichki chizilgan burchakka oid isbot
  • 197. Aylanaga ichki chizilgan toʻgʻri burchakli uchburchakka oid isbot
  • 198. Aylanaga ichki chizilgan shakllar: diametrni topish
  • 199. Aylanaga ichki chizilgan shakllar: diametr bilan chegaralangan burchak
  • 200. Aylanaga ichki chizilgan shakllar: aylanaga ichki chizilgan burchak
 • 201. Aylanaga ichki chizilgan toʻrtburchakka oid isbot
 • 202. Aylanaga ichki chizilgan toʻrtburchakka oid misol
 • 203. Vatarning oʻrtasidan oʻtuvchi radiusi shu vatarga perpendikulyar boʻlishini isbotlash
 • 204. Vatarga perpendikulyar boʻlgan radius shu vatarni teng ikkiga boʻlishini isbotlash
 • 205. Aylanaga muntazam uchburchakni ichki chizish orqali hosil boʻlgan shaklning yuzasini topish
 • 206. Aylana radiusining aylana urinmasiga perpendikulyarligini isbotlash
 • 207. Bir nuqtadan aylana oʻtkazilgan ikkita urinmaning tengligini isbotlash
 • 208. Aylanaga oʻtkazilgan urinma (1-masala)
 • 209. Aylanaga oʻtkazilgan urinma (2-masala)
 • 210. Aylanaga oʻtkazilgan urinma (3-masala)
 • 211. Aylananing standart tenglamasi yordamida aylanani tahlil qilish
 • 212. Aylana tenglamasiga koʻra aylanani chizish
 • 213. Aylana tenglamasining standart koʻrinishi
 • 214. Aylananing yoyilgan tenglamasi yordamida aylanani tahlil qilish
 • 215. Aylanaga ichki chizilgan kvadratni chizma yoʻli bilan hosil qilish
 • 216. Aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchakni chizma yoʻli bilan hosil qilish
 • 217. Aylanaga ichki chizilgan muntazam oltiburchakni chizma yoʻli bilan hosil qilish
 • 218. Aylanaga ichki chizilgan uchburchakni chizma yoʻli bilan hosil qilish
 • 219. Aylanaga tashqi chizilgan uchburchakni chizma yoʻli bilan hosil qilish
 • 220. Aylanaga oʻtkazilgan urinmani chizma yoʻli bilan hosil qilish (1-misol)
 • 221. Aylanaga oʻtkazilgan urinmani chizma yoʻli bilan hosil qilish (2-misol)
 • Bog‘lanish

  +998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
  tumani, Zulfiyaxonim 33