Makroiqtisodiyot

I bob: asosiy iqtisodiy tushunchalar

 • 1. Iqtisodiyotga kirish
 • 2. Taqchillik
 • 3. Meʼyoriy va ijobiy tahlillar
 • 4. Iqtisodiy modellar
 • 5. Maʼmuriy buyruqbozlik va bozor iqtisodiyotlari
 • 6. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizigʻi
 • 7. Muqobil xarajat
 • 8. Oshib boruvchi muqobil xarajat
 • 9. Oʻsuvchi, kamayuvchi va oʻzgarmas muqobil xarajat uchun ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizigʻi
 • 10. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizigʻi mamlakat iqtisodiyotining modeli sifatida
 • 11. Nisbiy ustunlik, mehnat taqsimoti va savdodan daromad
 • 12. Nisbiy ustunlik va mutlaq ustunlik
 • 13. Daromadlar jadvalidan foydalangan holda muqobil xarajat va nisbiy ustunlik
 • 14. Savdo shartlari va savdodan tushum
 • 15. Nisbiy ustunlikni aniqlashda xarajatlar yondashuvi
 • 16. Savdodan daromad olinmagan holatda
 • 17. Nisbiy ustunlikka misol
 • 18. Talab qonuni
 • 19. Oʻrin bosuvchi tovarlar bahosi va talab
 • 20. Kutilayotgan kelajakda narx oʻzgarishi va talab
 • 21. Daromad, aholi soni yoki xohishdagi oʻzgarishlar
 • 22. Oddiy va past toifali tovarlar
 • 23. Talabdagi oʻzgarish va talab qilingan miqdordagi oʻzgarish
 • 24. Taklif qonuni
 • 25. Taklifga taʼsir koʻrsatuvchi omillar
 • 26. Taklif hamda taklif qilinayotgan miqdordagi oʻzgarishlar
 • 27. Bozor muvozanati
 • 28. Bozor muvozanatidagi oʻzgarishlar
 • 29. Talab va taklif oʻzgarganda muvozanat narx va miqdordagi oʻzgarish

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33