Mikroiqtisodiyot

I bob: asosiy iqtisodiy tushunchalar

 • 1. Iqtisodiyotga kirish
 • 2. Taqchillik
 • 3. Taqchillik va raqobat
 • 4. Ishlab chiqarishning toʻrt omili
 • 5. Iqtisodiy modellar
 • 6. Meʼyoriy va ijobiy tahlillar
 • 7. Bozor tizimidagi mulk huquqlari
 • 8. Bozorlar va mulk huquqlari
 • 9. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizigʻi
 • 10. Muqobil xarajat
 • 11. Oshib boruvchi muqobil xarajat
 • 12. Oʻsuvchi, kamayuvchi va oʻzgarmas muqobil xarajat uchun ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizigʻi
 • 13. Nisbiy ustunlik, mehnat taqsimoti va savdodan daromad
 • 14. Nisbiy ustunlik va mutlaq ustunlik
 • 15. Daromadlar jadvalidan foydalangan holda muqobil xarajat va nisbiy ustunlik
 • 16. Savdo shartlari va savdodan tushum
 • 17. Nisbiy ustunlikni aniqlashda xarajatlar yondashuvi
 • 18. Savdodan daromad olinmagan holatda
 • 19. Nisbiy ustunlikka misol

II bob: taklif, talab va bozor muvozanati

 • 20. Talab qonuni
 • 21. Bozor talabi individual talablar yigʻindisi sifatida
 • 22. Almashinish va daromad taʼsirlari hamda talab qonuni
 • 23. Oʻrin bosuvchi tovarlar bahosi va talab
 • 24. Kutilayotgan kelajakda narx oʻzgarishi va talab
 • 25. Daromad, aholi soni yoki xohishdagi oʻzgarishlar
 • 26. Oddiy va past toifali tovarlar
 • 27. Past toifali tovarlar tushunchasi
 • 28. Taklif qonuni
 • 29. Taklif hamda taklif qilinayotgan miqdordagi oʻzgarishlar
 • 30. Taklifga taʼsir koʻrsatuvchi omillar
 • 31. Bozor muvozanati
 • 32. Bozor muvozanatidagi oʻzgarishlar
 • 33. Talab va taklif oʻzgarganda muvozanat narx va miqdordagi oʻzgarish

III bob: elastiklik

 • 34. Talabning narx elastikligiga kirish
 • 35. Talabning narxga nisbatan elastikligining markaziy nuqta uslubi
 • 36. Talab elastikligi haqida batafsil
 • 37. Talabning narx elastikligi omillari
 • 38. Elastiklik omillariga misol
 • 39. Talabning mutlaq noelastikligi va mutlaq elastikligi
 • 40. Oʻzgarmas birlik elastikligi
 • 41. Jami daromad va elastiklik
 • 42. Jami daromad va elastiklik haqida koʻproq maʼlumot
 • 43. Elastiklik va farqli foiz oʻzgarishlari
 • 44. Taklifning narx elastikligiga kirish
 • 45. Turli usullardan foydalanib taklif elastikligini aniqlash
 • 46. Taklifning narx elastikligi omillari
 • 47. Talabning daromadga elastikligi
 • 48. Muvozanat narx talab elastikligi

IV bob: isteʼmolchi va ishlab chiqaruvchi yutugʻi, bozorga aralashish va xalqaro savdo

 • 49. Talab egri chizigʻi va marjinal daromad egri chizigʻi
 • 50. Isteʼmolchi yutugʻiga kirish
 • 51. Jami isteʼmolchi yutugʻi maydon sifatida
 • 52. Ishlab chiqaruvchi sof yutugʻi
 • 53. Muvozanat, taqsimot samaradorligi va jami yutuq
 • 54. Renta nazorati va sof yoʻqotish
 • 55. Minimum ish haqi va minimum narx
 • 56. Narx nazorati sof yutugʻni qanday taqsimlashi
 • 57. Soliqqa tortish va sof zarar
 • 58. Soliq yuki haqida batafsil misol
 • 59. Gamburgerlarga foizli soliq
 • 60. Soliqlar va mutlaq noelastik talab
 • 61. Soliqlar va mutlaq elastik talab
 • 62. Savdoda muvozanat oʻzgarishi
 • 63. Savdo va tariflar
 • 64. Tarif va savdo boʻyicha ochiq test misollari

V bob: isteʼmolchi nazariyasi

 • 65. Marjinal naflilik va umumiy naflilik
 • 66. Marjinal naflilik (MU) va umumiy naflilik (TU) funksiyalarini shakllantirish
 • 67. Naflilikni maksimallashtirish: har bir dollarga marjinal naflilikni tenglashtirish
 • 68. Har bir dollarga marjinal naflilikdan talab egri chizigʻini keltirib chiqarish
 • 69. Marjinal naflilik ochiq test misoli
 • 70. Byudjet chizigʻi
 • 71. Farqsizlik egri chiziqlari va oʻrin bosishning marjinal darajasi
 • 72. Byudjet chizigʻida optimal nuqta
 • 73. Farqsizlik egri chiziqlarining turlari

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33