Trigonometriya

I bob: toʻgʻri burchakli uchburchaklarda trigonometriya

 • 1. Trigonometrik nisbatlar. Kirish
 • 2. Toʻgʻri burchakli uchburchaklarda trigonometrik nisbatlar
 • 3. Trigonometriya orqali toʻgʻri burchakli uchburchak tomonini aniqlash
 • 4. Masala: Toʻgʻri burchakli uchburchak
 • 5. Uchburchaklarning oʻxshashligi va trigonometrik nisbatlar
 • 6. Trigonometrik masala: ayniyatlarni tekshirish
 • 7. Trigonometrik masala: trigonometrik qiymatlar va tomon nisbatlari
 • 8. Toʻldiruvchi burchaklarning sinus va kosinuslari
 • 9. Toʻldiruvchi burchaklardan foydalanish
 • 10. Matnli masala: toʻldiruvchi burchaklar
 • 11. Pifagor trigonometrik ayniyati bilan tanishish
 • 12. Teskari trigonometrik nisbatlarni topish
 • 13. Teskari trigonometrik nisbatlardan foydalanish
 • 14. Sinuslar teoremasi yordamida tomonni topish

II bob: trigonometriyada uchburchaklar

 • 15. Sinuslar teoremasi yordamida burchakni topish
 • 16. Sinuslar teoremasining isboti
 • 17. Kosinuslar teoremasi yordamida tomonni topish
 • 18. Kosinuslar teoremasi yordamida burchakni topish
 • 19. Kosinuslar teoremasining isboti
 • 20. Trigonometrik matnli masala: yulduzlar

III bob: sinus, kosinus va tangensning birlik aylanadagi taʼrifi

 • 21. Radianlar haqida
 • 22. Radian va graduslar
 • 23. Radianlarni graduslarda ifodalash
 • 24. Graduslarni radianlarda ifodalash
 • 25. Radian burchak. Choraklar
 • 26. Birlik aylana
 • 27. Toʻgʻri burchakli uchburchak va trigonometrik funksiyalar
 • 28. y=sin(x) grafigi
 • 29. y=tan(x) grafigi
 • 30. y=sin(x) va y=cos(x) ning kesishish nuqtalari
 • 31. Sinus va kosinus ayniyatlari: simmetriya
 • 32. Tangens ayniyatlari: simmetriya
 • 33. Sinus va kosinus ayniyatlari: davr
 • 34. Tangens ayniyatlari: davr
 • 35. Ayrim burchaklarning trigonometrik qiymatlari
 • 36. Pifagor trigonometrik ayniyatining isboti
 • 37. Pifagor trigonometrik ayniyatidan foydalanish
 • 38. τ va π oʻzgarmas sonlarini solishtirish
 • 39. Pi hali ham tushunarsiz
 • 40. Sinusoidal funksiyasining xossalari
 • 41. Sinusoidal funksiyasining amplitudasi va davri
 • 42. Sinusoid grafikning oʻzgarishi: vertikal kengayish va gorizontal akslanish
 • 43. Sinusoid grafikning oʻzgarishi: vertikal va gorizontal kengayish
 • 44. Grafikdan sinusoidal funksiyani tuzish
 • 45. Trigonometrik masala: kunlik haroratni modellashtirish
 • 46. Trigonometrik masala: yillik haroratni modellashtirish
 • 47. Trigonometrik masala: kun uzunligi (fazali siljish)

IV bob: teskari trigonometrik funksiyalar

 • 48. Arksinusni oʻrganish
 • 49. Arktangensni oʻrganish
 • 50. Arkkosinusni oʻrganish
 • 51. Aniqlanish sohasi orqali teskari funksiya hosil qilish
 • 52. Teskari trigonometrik funksiyalarning aniqlanish sohasi va qiymatlar toʻplami
 • 53. Kalkulyator yordamida teskari trigonometrik funksiyalardan foydalanish
 • 54. sin(x)=d koʻrinishdagi tenglamalar
 • 55. cos(alfa)=1 va cos(alfa)=-1 larni yechish
 • 56. Trigonometrik masala: havo haroratini hisoblash
 • 57. Qoʻshish formulalari. Takrorlash
 • 58. Kosinus uchun qoʻshish formulasidan foydalanish
 • 59. Ikkilangan burchakning kosinusi
 • 60. Ikki burchak yigʻindisining sinusi formulasining isboti
 • 61. Ikki burchak yigʻindisining kosinusi formulasining isboti
 • 62. Qoʻshish formulalaridan foydalanib trigonometrik qiymatlarni topish
 • 63. Qoʻshish formulalari: tomon uzunligini topish
 • 64. Qoʻshish formulalari: ifodalarni hisoblash
 • 65. Triginometrik ayniyatlardan foydalanish
 • 66. Murakkab trigonometrik masala: uchburchak yuzi
 • 67. Murakkab trigonometrik masala: oltiburchak yuzi
 • 68. Murakkab trigonometrik masala: burchaklar yigʻindisining kosinusi
 • 69. Murakkab trigonometrik masala: arifmetik progressiya
 • 70. Murakkab trigonometrik masala: maksimum qiymat
 • 71. Murakkab trigonometrik masala: cheklovlar
 • 72. Murakkab trigonometrik masala: tenglamalar sistemasi

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33